Warunki przyznania świadczenia urlopowego z ZFŚS

Data: 06-12-2013 r.

Świadczenie urlopowe, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dlatego pracownik odpoczywający na przełomie roku nie otrzyma tego świadczenia, jeśli część urlopu wypoczynkowego przypada w grudniu, a część w styczniu.

Pracodawca może pracownikowi wypłacić jakąś kwotę tytułem dofinansowania do urlopu, jednak wówczas nie będzie to już świadczenie urlopowe w pojęciu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Świadczenie urlopowe nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, podlega natomiast opodatkowaniu. Natomiast jeśli w miejsce „ustawowego” świadczenia urlopowego zostanie wypłacony jakiś inny składnik wynagrodzenia, należy z tego tytułu potrącić i opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – tak jak od pozostałych przychodów ze stosunku pracy.

Jeżeli umowa o pracę lub inne zasady wynagradzania w firmie nie przewidują takiego składnika wynagrodzenia jak przykładowo dodatek za urlop, wartość dodatkowego świadczenia urlopowego nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów. Działalności socjalnej pracodawcy, z wyjątkiem odpisów na ZFŚS i świadczeń urlopowych wypłacanych zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, nie zalicza się w koszty podatkowe firmy.

Firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Wypłaca pracownikom świadczenia urlopowe na zasadach przewidzianych w ustawie. Jeden z pracowników, który w tym roku korzystał jedynie z dwu-trzydniowych urlopów, złożył wniosek o urlop wypoczynkowy na okres od 24 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r. W tym przypadku pracownik co prawda wykorzystuje wymaganą ilość urlopu wypoczynkowego, ale dni te przypadają na dwa różne lata – 8 dni przypada na 2013 r., a 6 dni – na rok kolejny.

Pracownik zatem nie jest uprawniony do otrzymania świadczenia urlopowego, bowiem nie spełnia warunków wymaganych przepisami prawa. Z kolei w roku następnym, tj. 2014 r., będzie przysługiwało tylko jedno świadczenie, o ile pracownik wykorzysta urlop w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33749 )
Array ( [docId] => 33749 )