Współczynnik ekwiwalentowy w 2016 roku – 2 wartości

Autor: Andrzej Wilczyński
Data: 31-01-2016 r.

Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe. Przy jego obliczaniu w 2016 roku należy stosować współczynnik ekwiwalentowy wynoszący albo 20,67 albo 21. Dopuszczalne są bowiem dwa sposoby naliczania współczynnika.

Rok 2016 jest rokiem przestępnym, gdyż luty ma 29 dni, a rok 366 dni. Ma to bezpośredni wpływ na obliczanie wartości współczynnika urlopowego – w 2016 roku dla pracowników pełnoetatowych wynosi 20,67 albo 21 (w zależności od wyboru sposobu obliczeń). Pierwsza wartość współczynnika wynika z następującego wyliczenia:366 dni – [52 niedziele + 13 dni świątecznych przypadających we wszystkie dni tygodnia + 53 dni wolne (soboty)] : 12 = [366 – 118] :12 = 248 : 12 = 20,67. Obliczenie drugiej wartości polega na odjęciu wyłącznie dni świątecznych przypadających w dniach roboczych wynikających z rozkładu czasu pracy. Takich dni w 2016 roku jest 9. Druga wartość współczynnika wynika z następującego wyliczenia:366 dni – [52 niedziele + 9 dni świątecznych nieprzypadających w niedzielę + 53 dni wolne (soboty)] : 12 = [366 – 114] :12 = 252 : 12 = 21. Święta, które pokrywają się z niedzielą zostały uwzględnione w odliczonych niedzielach. Wyliczenie takie jest bardziej korzystne dla pracodawcy, ale w praktyce częściej stosowany jest pierwszy sposób obliczania współczynnika. Obie metody obliczeń są dopuszczalne wskutek stanowiska Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy przedstawionego 15 lutego 2011 roku w sprawie ustalania współczynnika ekwiwalentowego w 2011 r. (GPP-364/501-4560-93-1/1/PE/RP). 

Współczynnik urlopowy w 2015 roku dla niepełnego wymiaru czasu pracy

Wymiar etatu

Wartość współczynnika

1/2 etatu

10,34 (1/2 × 20,67) albo 10,50 (1/2 × 21)

3/4 etatu

15,50 (3/4 × 20,67) albo 15,75 (3/4 × 21)

1/4 etatu

  5,17 (1/4 × 20,67) albo 5,25 (1,4 × 21)

1/3 etatu

  6,89 (1/3 × 20,67) albo 7 (1/3 × 21)

Przykład:

Uwzględnienie dodatku funkcyjnego oraz premii sprzedażowej

Jan Kowalski jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z miesięcznym stałym wynagrodzeniem w wysokości 4.800 zł brutto. Ponadto otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. Załóżmy, że pracodawca rozwiąże umowę o pracę ze skutkiem na koniec kwietnia 2016 roku, a pracownik nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia, czyli 9 dni (zaokrąglona w górę wartość = 26/12 × 4). Pracodawca będzie wówczas zobowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za ten urlop.

Obliczenie świadczenia

Podstawa ekwiwalentu (suma składników wynagrodzenia)

  • wynagrodzenie zasadnicze 4.800 zł
  • dodatek funkcyjny 4.800 zł × 20% = 960 zł

4.800 zł + 960 zł = 5.760 zł

Ekwiwalent za 1 dzień urlopu

5.760 zł : 20,67 (współczynnik ekwiwalentowy w 2016 roku) = 278,66 zł albo 5.760 zł : 21 (dopuszczalny współczynnik ekwiwalentowy w 2016 roku) = 274,29 zł

Ekwiwalent za 1 godzinę urlopu

278,66 zł : 8 godz. = 34,83 zł albo 274,29 zł : 8 godz. = 34,29 zł

Liczba godzin niewykorzystanego urlopu

9 dni × 8 godz. = 72 godz.

Kwota ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika urlop w 2015 roku

34,83 zł × 72 godz. = 2.507,76 zł albo 34,29 zł × 72 godz. = 2.468,88 zł

Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38517 )
Array ( [docId] => 38517 )