Podstawa wynagrodzenia urlopowego - wynagrodzenie za 3 miesiące

Data: 15-05-2015 r.

Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypada w firmie zawsze na 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, to do wyliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy przyjąć wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w miesiącach przyjmowanych do ustalenia tej podstawy. Jak w takim przypadku obliczyć wynagrodzenie urlopowe dla pracownika, który w marcu pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym.

W przypadku, gdy termin wypłaty w firmie został określony na 10 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni, do wyliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy przyjąć wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w miesiącach przyjmowanych do ustalenia tej podstawy, niezależnie od tego za jaki miesiąc ta płaca przysługuje.

Tak więc w sytuacji, w której podwładny przebywał na urlopie w marcu, do obliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego ze zmiennych składników trzeba przyjąć wynagrodzenie wypłacone w lutym (za styczeń), w styczniu (za grudzień) i w grudniu (za listopad).

Odmiennie się postępuje ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego. Podstawę tę stanowi bowiem wynagrodzenie uzyskane przez zatrudnionego za miesiące poprzedzające absencję zdrowotną, bez względu na to, kiedy je wypłacono.

I tak, gdyby niezdolność do pracy z powodu choroby przypadała w marcu 2015, podstawę wymiaru świadczenia chorobowego należałoby ustalić z miesięcy marca 2014 r. do lutego 2015 r.

Do podstawy tej pracodawca powinien zatem przyjąć wynagrodzenie za marzec 2014 r. (wypłacone w kwietniu 2014 r.), za kwiecień 2014 r. (wypłacone w maju 2014 r.), za maj 2014 r. (wypłacone w czerwcu 2014 r.) itd., aż do wynagrodzenia za luty 2015 r. (wypłaconego w marcu 2015 r.)

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w okresie, z którego podstawa ta jest ustalana. Z kolei podstawę wymiaru świadczeń chorobowych oblicza się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika w okresie przyjmowanym do jej wyliczenia.

Zgodnie z podstawową zasadą, za urlop wypoczynkowy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Stałe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej, uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Nie ma zatem potrzeby ich przeliczania.

Zmienne elementy płacy przysługujące zatrudnionemu za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, przyjmuje się do podstawy urlopowej w łącznej kwocie wypłaconej mu w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (tzw. średnia urlopowa). Zmiennych składników wynagrodzenia, przysługujących za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (kwartalnych, rocznych itp.), nie włącza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, wpłaca się je bowiem w terminach przyjętych u pracodawcy, traktując okres urlopu  na równi z okresem przepracowanym.

W razie zmiany wysokości składników zmiennych w okresie, z którego ustala się podstawę, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu jego wykorzystywania, podstawę wymiaru oblicza się ponownie z uwzględnieniem tych zmian.

Ponadto, jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie ze zmiennych składników miesięcznych, wówczas przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie.

Magdalena Z. Skalska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37161 )
Array ( [docId] => 37161 )