Wynagrodzenie za urlop przy zmiennych składnikach wynagrodzenia

Autor: Elżbieta Młynarska-Wełpa
Data: 21-03-2016 r.

Dla wyliczania wysokości wynagrodzenie za urlop istotne znaczenie mają zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc. Na nich koncentruje się pracodawca naliczając wynagrodzenie pracownikowi za czas urlopu w takiej wysokości, w jakiej pracownik by je otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Przy tych składnikach pracodawca musi dokonać obliczeń w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego analizując poziom ich wypłaty w miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Te składniki wynagrodzenia określone w zmiennej wysokości przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, tak jak wcześniej już podano, to m.in.: wynagrodzenia oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy dobowej przy dłuższych niż miesiąc okresach rozliczeniowych, a także z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej przy 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, jak również miesięczne premie, prowizje czy dodatki za pracę w porze nocnej, za dyżur czy za inne „rozliczane godzinowo lub akordowo” pozycje płacowe na liście płac w danym zakładzie pracy.

 

W praktyce oznacza to, że w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia urlopowego, przy składnikach wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc i występujących w zmiennej wysokości, należy najpierw ustalić tzw. podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, a następnie obliczyć średnie zmienne wynagrodzenie za 1 godzinę pracy. Co w praktyce oznacza, że późniejsze naliczenie „dodatku za urlop” odbywa się poprzez pomnożenie średniej wartości składników zmiennych w przeliczeniu na jedną godzinę przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego. W ten sposób ustala się wartość wynagrodzenia za urlop brutto, którą następnie na liście płac rozlicza się jako składnik płacowy podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a jego wartość netto wypłacana jest pracownikowi wraz z innymi pozycjami na liście płac za bieżący miesiąc.

Przykład:

Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną 2.750 zł brutto korzystał z urlopu wypoczynkowego w marcu 2016 roku przez 7 dni, czyli 56 godzin. W grudniu 2015 roku otrzymał on dodatkowo – jako składnik zmienny – kwotę 49,92 zł brutto tytułem dodatku za 24 godziny przepracowane w ramach normalnego czasu pracy w porze nocnej. Wysokość dodatku nocnego naliczana jest wg zasad kodeksowych. W pozostałych miesiącach, z których obliczana jest podstawa wymiaru pracownik nie miał wypłacanych składników zmiennych, poza premią roczną za 2015 rok wypłaconą wraz z wynagrodzeniem za luty 2016 roku W okresie od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r. przepracował on łącznie 488 godzin. Pracodawca powinien wypłacić mu za marzec 2016 roku wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.750 zł brutto oraz 0,11 zł za każdą godzinę urlopu wypoczynkowego tytułem wynagrodzenia ze składników zmiennych, czyli 6,16 zł brutto.

Wynika to z następujących obliczeń: 49,92 zł – jest to wysokość wypłaconych składników zmiennych w okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego, która musi ulec przeliczeniu, gdyż od 1 stycznia 2016 roku dodatek za pracę w porze nocnej obliczany jest wg wartości 1.850 zł brutto, a nie według 1.750 zł brutto, co było podstawą ustalenia kwoty 49,92 zł za 24 godziny pracy w porze nocnej [(1.750 zł : 168 godz.) = 10,42 zł; 10,42 zł × 20% = 2,08 zł); (2,08 zł × 24 godziny = 49,92 zł)]. Podstawa wymiaru powinna wynosić 52,80 zł, a nie 49,92 zł, co wynika z obliczeń: [(1.850 zł : 168 godzin) = 11,01 zł, 11,01 zł × 20% = 2,20 zł); (2,20 zł × 15 godz. = 24 godz. = 52,80 zł)].

Następnie należy obliczyć wartość składnika zmiennego w przeliczeniu na jedną godzinę urlopu: (52,80 zł : 488 godz. = 0,11 zł/godz.), co w praktyce oznacza, że pracodawca naliczać za każdą godzinę urlopu wartość wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych otrzyma do wypłaty dla tego pracownika 6,16 zł brutto.

Elżbieta Młynarska-Wełpa, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38774 )
Array ( [docId] => 38774 )