Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 02.01.2017
  Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie i wyższe odpisy na fundusz socjalny na 2017 rok
  Pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy z dniem rozwiązania umowy, czyli 31 grudnia 2016 r. Jednak jego wypłata z powodu trudności finansowych pracodawcy nastąpi dopiero na początku stycznia 2017 r. Z którego roku współczynnik ekwiwalentowy należy w tej sytuacji zastosować?O tym, w jakiej wysokości zastosować współczynnik przy kalkulowaniu ekwiwalentu urlopowego, ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 02.01.2017
  Umowy zlecenia ze stawką akordową a wyrównanie wynagrodzenia
  Od 1 stycznia 2017 r. wymóg stosowania minimalnej stawki godzinowej dotyczy również umów zlecenia, w których przewidziano wynagrodzenie akordowe. Jeśli w 2017 r. osiągnięte w tym systemie wynagrodzenie zleceniobiorcy w przeliczeniu na godzinę będzie niższe niż 13 zł brutto, wówczas przysługuje mu odpowiednie „wyrównanie”.Od 1 stycznia 2017 r. dla umów zlecenia i do umów o świadczenie ...

  Dokumentacja płacowa 20.12.2016
  Oświadczenie PIT-2 dotyczy kwoty wolnej od podatku
  Jeśli chodzi o oświadczenie PIT-2(4), złożenie tego formularza przez pracownika pracodawcy spowoduje, że pracodawca będzie pomniejszał zaliczki na podatek o kwotę wolną, która wynosi 46,33 zł miesięcznie.Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o PIT z oświadczenia tego powinno wynikać, że: pracownik nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, pracownik nie osiąga dochodów ...

  Dokumentacja ZUS 05.12.2016
  Elektroniczne ZUS ZLA – sprawdź, czy również w Twojej firmie
  Od początku 2016 roku zaczęły obowiązywać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-zwolnienia). Na razie obowiązek ten dotyczy wyłącznie pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 5 pracowników. Natomiast już teraz mogą z nich także korzystać pracodawcy, u których pracuje mniej niż 5 pracowników. Obowiązek ten będzie dotyczył każdego pracodawcy już od 1 stycznia 2018 r. Sprawdźmy ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 05.12.2016
  Nowe zasady rozliczania kwoty wolnej od podatku w 2017 roku
  Od 1 stycznia 2017 r. kwota wolna od podatku zależy od wysokości dochodów podatnika. Jednak nowy mechanizm będziemy stosować dopiero w rocznych zeznaniach podatkowych, czyli na etapie kalkulowania rocznego zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że przywilej wynikający z wyższej kwoty wolnej od podatku będzie odczuwalny dopiero w 2018 roku.Skala podatkowa w 2017 roku Podstawa obliczenia ...

  Świadczenia ZUS 02.12.2016
  Zasiłek opiekuńczy na dziecko uczące się w innej miejscowości
  Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad chorym członkiem rodziny. Zgodnie z ustawą chorobową za członka rodziny uważa się tu małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej ...

  Składki ZUS 02.12.2016
  Ważne informacje dla pracodawców, którzy delegują pracowników
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom płatników składek i zapowiada na swoich stronach internetowych szczegółowe poradniki i specjalnych doradców. Chodzi o ułatwienia w obsłudze zaświadczeń A1, dotyczących m.in. delegowania pracowników. Wprowadzono też dodatkowo elektroniczny rejestr dla całego kraju.W dzisiejszym wydaniu warto sprawdzić szczegóły ułatwień ...

  Świadczenia ZUS 02.12.2016
  Jak wykazać w dokumentach pracownicę po macierzyńskim?
  Osoby pobierające zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Tytuł ten nie rodzi obowiązku pozostałych ubezpieczeń społecznych (wypadkowego i chorobowego), a także ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawę wymiaru składek stanowi tu kwota otrzymywanego zasiłku. Przypomnijmy, że pracodawca tylko wykazuje składki należne za takie osoby, ale ich nie ...

  Dokumentacja płacowa 21.11.2016
  Zmiany w wypłacie wynagrodzeń
  Mimo że powszechną praktyką stało się wypłacanie wynagrodzeń na rachunek pracownika, przepisy nadal wymagają dla tego sposobu rozliczenia uprzedniej zgody zatrudnionego. Wkrótce ma się to jednak zmienić.Obowiązujące przepisy jako zasadę przyjmują wypłacanie wynagrodzenia w formie pieniężnej, do rąk uprawnionego pracownika. Dopiero w przypadku, gdy odmienne zapisy zawiera układ ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 07.11.2016
  Zmiany w potrąceniach z zasiłków
  Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgodnie z tym projektem od 1 marca 2017 roku najniższa emerytura będzie wynosić 1.000 zł. Przyjmując, że projekt zostanie przyjęty, kwota wolna od potrąceń ...