Wszystkie artykuły

  Wypadki przy pracy 17.03.2020
  Brak zaświadczenia lekarskiego o urazie nie przesądza o zaistnieniu wypadku przy pracy.
  Pracownica w trakcie pracy otwierała kartony nożem bezpiecznym, w pewnym momencie nie zachowała należytej ostrożności i przecięła sobie rękę. Pracownica przerwała pracę, wezwano karetkę, na szpitalnym SOR-e zszyto jej przecięta skórę. Pracownica dobrze się czuje, chce pracować, nie idzie na chorobowe, uraz jej nie zawadza podczas pracy, nie chce występować o jednorazowe odszkodowanie ...

  Wypadki przy pracy 25.02.2016
  Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych w przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika
  Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku księgowej wróciła do pracy po rocznym urlopie macierzyńskim, przeszła pozytywnie badania lekarza medycyny pracy i otrzymała zalecenie od okulisty na okulary korekcyjne z powłoką antyrefleksyjną do pracy przy komputerze. Wróciła do pracy tylko na jeden dzień i oświadczyła, że jest w ciąży i idzie na zwolnienie ...

  Wypadki przy pracy 25.02.2016
  Odmowa przyznania odszkodowania a wina pracownika
  Pracownikowi spadł mu na stopę element zdejmowany z półki i złamał paliczek. Zespół powypadkowy uznał, że poszkodowany w momencie zdarzenia nie miał butów roboczych z podnoskiem na nogach, które otrzymał od pracodawcy jako odzież roboczą. Zespół powypadkowy stwierdził, że przyczyną i skutkiem wypadku przy pracy było nieużywanie obuwia roboczego. ZUS nie chce przyznać odszkodowania. ...

  Wypadki przy pracy 02.11.2015
  Wypadek ucznia w szkole a kwestie bhp
  Uczniowie już w ławkach szkolnych, nauka ruszyła pełną parą. Pomimo dokładania wszelkich starań zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży niekiedy zdarzają się nieprzewidziane sytuacje – wypadki. W takiej sytuacji uruchomione powinny zostać odpowiednie procedury powypadkowe. Oto, dla przypomnienia, kilka wskazówek, jak wygląda procedura powypadkowa, kiedy wypadkowi ulegnie ...

  Wypadki przy pracy 31.07.2015
  Uraz na schodach własnego domu wypadkiem w drodze z pracy
  Pracownik przewrócił się na schodach swojego domu wracając z pracy i złamał nogę. Wydaje się, że sytuacja ta może przydarzyć się każdemu z nas. Jednak nie każdy z nas wie, że w takim przypadku możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie od ZUS, jeżeli zgłosimy takie zdarzenie pracodawcy jako wypadek w drodze z pracy do domu.Na wstępie trzeba podkreślić, że złamanie nogi ...

  Wypadki przy pracy 13.07.2015
  Nawet zderzenie pracownika z drzwiami kuchennymi jest wypadkiem przy pracy
  Za wypadek przy pracy można uznać uderzenie się drzwiami kuchennymi w czoło, gdy skutkiem tego uderzenia było niewielkie rozcięcie. Pracownik wchodził do firmowej kuchni w celu zjedzenia obiadu.Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie), które nastąpiło ...

  Wypadki przy pracy 27.01.2015
  Wypadek w drodze do lub z pracy – procedura powypadkowa
  Zgłoszony przez pracownika wypadek w drodze do lub z pracy, wymaga również dopełnienia odpowiedniej procedury powypadkowej. Jeżeli zdarzenie jest wypadkiem przy pracy pracodawca musi powoływać zespół powypadkowy, który przeprowadzi cała procedurę powypadkową. A jak zatem sytuacja wygląda przypadku wypadku w drodze do lub z pracy? Kto i od kogo i jakie ma zebrać dane? Oto kilka wskazówek.Już ...

  Wypadki przy pracy 10.07.2014
  Sporządzanie dokumentacji powypadkowej stażysty
  Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło – w okresie ubezpieczenia wypadkowego z innego tytułu niż stosunek pracy, w szczególności podczas odbywania stażu na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy, uważa się za wypadek przy pracy.Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony ...

  Wypadki przy pracy 08.05.2014
  Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego a wypadki przy pracy
  Uzyskanie w procesie oceny ryzyka zawodowego poziomu małe czy akceptowalne skłania wielu pracodawców i pracowników służby bhp do przeświadczenia, że praca jest bezpieczna, a zaistnienie wypadku przy pracy praktycznie niemożliwe. Oczywiście jest to duży błąd.Praktyka pokazuje, że osiągnięcie dla danego zagrożenia ryzyka zawodowego na poziomie: bardzo małym, małym, znikomym, akceptowalnym, pomijalnym wcale ...

  Wypadki przy pracy 29.04.2014
  Po wypadku przy pracy trzeba zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego
  Ponownej oceny ryzyka zawodowego należy dokonać po wypadku przy pracy, mimo że w aktualnym opracowaniu są ocenione zagrożenia, które były przyczyną wypadku.Poprzednio wykonana ocena ryzyka, tzn. przed wypadkiem, powinna zostać zweryfikowana w zakresie: charakterystyki stanowiska pracy – należy sprawdzić, czy wszystkie elementy stanowiska pracy zostały uwzględnione w tej charakterystyce. ...