Wszystkie artykuły

  Wypadki przy pracy 11.03.2021
  Wypadek przy pracy czy w drodze do pracy, gdy siedziba firmy i mieszkanie prywatne są na tej samej posesji?
  Pracodawca (właściciel firmy), w godzinach nocnych, wyszedł z domu i udał się w kierunku magazynu w celu podjęcia działań związanych koniecznością usunięcia awarii zgłaszanej przez pracownika na zmianie nocnej. Dom, siedziba firmy, magazyn znajdują się na tej samej posesji. W momencie otwierania drzwi od magazynu poślizgnął się, upadł na ziemię doznając złamania kości strzałkowej. ...

  Wypadki przy pracy 11.09.2020
  Jaki numer nadać nowemu protokołowi powypadkowemu po zgłoszeniu zastrzeżeń przez pracownika?
  Poszkodowany pracownik zgłosił uwagi i zastrzeżenia do protokołu. Pracodawca zwrócił niezatwierdzony protokół do zespołu powypadkowego celem odniesienia się do zgłoszonych uwag i zastrzeżeń. Zgodnie z rozporządzeniem zespół w takiej sytuacji sporządza "nowy" protokół, do którego dołącza niezatwierdzony przez pracodawcę protokół. Czy ten "nowy" protokół ma mieć kolejny nr, ...

  Wypadki przy pracy 14.08.2020
  Zgłoszenie wypadku przy pracy to obowiązek pracowniczy
  Co ma zrobić pracodawca jeżeli pracownik nie zgłasza wypadku przy pracy?W sytuacji gdy pracownik nie zgłasza wypadku przy pracy, a pracodawca z innego źródła ma wiedzę o zdarzeniu, powinien powołać zespół powypadkowy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Należy również pouczyć pracownika, że zgłaszanie wypadków jest jego prawnym obowiązkiem pracowniczym. W sytuacji gdy pracownik nie ...

  Wypadki przy pracy 19.07.2020
  Czy ZUS może kontaktować się z poszkodowanym pracownikiem wypytując o przebieg zdarzenia?
  Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Zostało przeprowadzone postępowanie, wysłano dokumentację do ZUS celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu. Do pracownika zadzwonił pracownik ZUS i swoimi pytaniami zniechęcił pracownika do ubiegania się o odszkodowanie. Czy takie praktyki są dozwolone? Takie działanie ze strony ZUS spowodowało, że pracownik miał dość i wycofał się z postępowania. ...

  Wypadki przy pracy 17.03.2020
  Brak zaświadczenia lekarskiego o urazie nie przesądza o zaistnieniu wypadku przy pracy.
  Pracownica w trakcie pracy otwierała kartony nożem bezpiecznym, w pewnym momencie nie zachowała należytej ostrożności i przecięła sobie rękę. Pracownica przerwała pracę, wezwano karetkę, na szpitalnym SOR-e zszyto jej przecięta skórę. Pracownica dobrze się czuje, chce pracować, nie idzie na chorobowe, uraz jej nie zawadza podczas pracy, nie chce występować o jednorazowe odszkodowanie ...

  Wypadki przy pracy 25.02.2016
  Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych w przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika
  Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku księgowej wróciła do pracy po rocznym urlopie macierzyńskim, przeszła pozytywnie badania lekarza medycyny pracy i otrzymała zalecenie od okulisty na okulary korekcyjne z powłoką antyrefleksyjną do pracy przy komputerze. Wróciła do pracy tylko na jeden dzień i oświadczyła, że jest w ciąży i idzie na zwolnienie ...

  Wypadki przy pracy 25.02.2016
  Odmowa przyznania odszkodowania a wina pracownika
  Pracownikowi spadł mu na stopę element zdejmowany z półki i złamał paliczek. Zespół powypadkowy uznał, że poszkodowany w momencie zdarzenia nie miał butów roboczych z podnoskiem na nogach, które otrzymał od pracodawcy jako odzież roboczą. Zespół powypadkowy stwierdził, że przyczyną i skutkiem wypadku przy pracy było nieużywanie obuwia roboczego. ZUS nie chce przyznać odszkodowania. ...

  Wypadki przy pracy 02.11.2015
  Wypadek ucznia w szkole a kwestie bhp
  Uczniowie już w ławkach szkolnych, nauka ruszyła pełną parą. Pomimo dokładania wszelkich starań zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży niekiedy zdarzają się nieprzewidziane sytuacje – wypadki. W takiej sytuacji uruchomione powinny zostać odpowiednie procedury powypadkowe. Oto, dla przypomnienia, kilka wskazówek, jak wygląda procedura powypadkowa, kiedy wypadkowi ulegnie ...

  Wypadki przy pracy 31.07.2015
  Uraz na schodach własnego domu wypadkiem w drodze z pracy
  Pracownik przewrócił się na schodach swojego domu wracając z pracy i złamał nogę. Wydaje się, że sytuacja ta może przydarzyć się każdemu z nas. Jednak nie każdy z nas wie, że w takim przypadku możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie od ZUS, jeżeli zgłosimy takie zdarzenie pracodawcy jako wypadek w drodze z pracy do domu.Na wstępie trzeba podkreślić, że złamanie nogi ...

  Wypadki przy pracy 13.07.2015
  Nawet zderzenie pracownika z drzwiami kuchennymi jest wypadkiem przy pracy
  Za wypadek przy pracy można uznać uderzenie się drzwiami kuchennymi w czoło, gdy skutkiem tego uderzenia było niewielkie rozcięcie. Pracownik wchodził do firmowej kuchni w celu zjedzenia obiadu.Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie), które nastąpiło ...