Odpracowanie wyjścia prywatnego innego dnia może powodować nadgodziny

Kategoria: Czas pracy
Data: 20-06-2013 r.

Prawo nie zabrania zwalniać pracownika z części dnia pracy w celu załatwienia spraw prywatnych. Takie zwolnienie spowoduje jednak niedopracowanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy. Tymczasem odpracowanie wyjścia prywatnego nie zawsze będzie możliwe. Czasem spowoduje nadgodziny.

Jeśli pracownik prosi pracodawcę o zgodę na wyjście z zakładu w godzinach pracy w celu np. załatwienia sprawy osobistej, pracodawca może (choć nie musi) zwolnić pracownika. Może w zamian potrącić mu pensję za godziny wyjścia. Może również nakazać jego odpracowanie – ale tylko w wyjątkowych przypadkach.

Jeśli pracodawca będzie domagał się odpracowania wyjścia prywatnego w innym terminie – musi być ostrożny. Odpracowanie zwolnienia z części dnia pracy, w żadnym przypadku, nie może naruszać maksymalnych dobowych wymiarów czasu pracy, dopuszczalnych w poszczególnych systemach czasu pracy czy zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Powstałyby bowiem wówczas nadgodziny, a tych nie powinno się zlecać z powodu potrzeb pracownika

W związku z tym odpracowanie wyjścia prywatnego będzie, co do zasady, niemożliwe w podstawowym systemie czasu pracy przy pełnym etacie (ponieważ w tym systemie każda praca powyżej 8 godzin na dobę jest nadliczbowa).

Przykład:

Pracownik zatrudniony w systemie podstawowym wyszedł z pracy w celu załatwienia spraw osobistych o 2 godziny wcześniej w danym dniu. Razem z pracodawcą ustalili, że pracownik odpracuje to zwolnienie w kolejnym dniu. Takie rozwiązanie jest jednak nieprawidłowe. W dniu, w którym miałoby miejsce odpracowanie, pracownik przepracowałby 10 godzin, obowiązująca go zaś dobowa norma czasu pracy to 8 godzin. Odpracowane 2 godziny stanowiłyby zatem pracę nadliczbową.

Odpracowanie zwolnienia jest jednak z reguły możliwe w przypadku pracownika niepełnoetatowego – pracującego albo mniej niż 8 godzin na dobę albo np. tylko w 3 (nie określone dokładnie) dni w tygodniu. Podobnie – odpracowanie takie jest możliwe, co do zasady, w przypadku pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy. Dotyczy to jednak tylko takich dni, w których pracownik ma zaplanowanych mniej niż 12 godzin pracy.

Przykład:

Pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy. We wtorek miał pracować 6 godzin, a w czwartek 4 godziny (w innych dniach okresu rozliczeniowego będzie pracował odpowiednio dużej, żeby wypracować wymiar czasu pracy). Pracownik może umówić się z pracodawcą, że we wtorek wyjdzie 2 godziny wcześniej, a w czwartek odpracuje to, zostając w pracy 6 godzin.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26159 )
Array ( [docId] => 26159 )