Mniejsza liczba podstaw do zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 07-10-2013 r.

Uzyskanie dwóch niedostatecznych ocen ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz niezłożenie w określonym terminie, po uprzednim wezwaniu, oświadczenia o stanie majątkowym nie będzie upoważniało dowódcę do zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej.

Takie między innymi zmiany wynikają z uchwalonej przez Sejm 13 września 2013 r. nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Nowela ta ma służyć stabilizacji służby wojskowej i przyczynić się do zatrzymania żołnierzy w tej służbie. Oprócz powyższych zmian wprowadza ona m.in. zmiany w zakresie powoływania do zawodowej służby wojskowej, jej przebiegu, uprawnień i obowiązków służbowych oraz uposażeń. Zakłada zaszeregowanie stanowisk służbowych oficerów młodszych i szeregowych do dwóch stopni wojskowych, a podoficerów do trzech.

Oficerowie młodsi po trzech latach służby będą mogli być zaszeregowani do wyższego stopnia wojskowego i wyższej grupy uposażenia. Zmiana zaszeregowania stanowiska ma być podstawą do mianowania na wyższy stopień bez zmiany stanowiska służbowego. Podoficerów zaliczono do trzech stopni etatowych: podoficerów młodszych, podoficerów i podoficerów starszych. Nowelizacja umożliwia, za ich zgodą, wyznaczenie na niższe stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych.

Będzie to możliwe w razie likwidacji lub zmiany dotychczas zajmowanych stanowisk. Ustawa znosi kadencyjność u podoficerów. Będzie ona dotyczyć jedynie oficerów służby stałej. Nowelizacja zakłada także objęcie żołnierzy zawodowych urlopem ojcowskim. W ustawie zmieniono także zasady dotyczące wypłacania należności mundurowych.

Żołnierze zawodowi już po 9 latach służby będą mogli zostać objęci podwójnym limitem na przekwalifikowanie zawodowe (jeden limit wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza). Do tej pory podwójny limit przysługiwał po 12 latach służby. Uregulowano również kwestie nieobowiązujących stopni wojskowych żołnierzy pozostających w rezerwie i osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, posiadających stopnie wojskowe w przypadkach ich powołań do służby. Osobom takim będą nadawane obowiązujące stopnie wojskowe równorzędne stopniom posiadanym. Ustawa po uchwaleniu przez Sejm trafiła do Senatu.

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26271 )
Array ( [docId] => 26271 )


Array ( [docId] => 26271 )