Mniejsza liczba podstaw do zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 07-10-2013 r.

Uzyskanie dwóch niedostatecznych ocen ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz niezłożenie w określonym terminie, po uprzednim wezwaniu, oświadczenia o stanie majątkowym nie będzie upoważniało dowódcę do zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej.

Takie między innymi zmiany wynikają z uchwalonej przez Sejm 13 września 2013 r. nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Nowela ta ma służyć stabilizacji służby wojskowej i przyczynić się do zatrzymania żołnierzy w tej służbie. Oprócz powyższych zmian wprowadza ona m.in. zmiany w zakresie powoływania do zawodowej służby wojskowej, jej przebiegu, uprawnień i obowiązków służbowych oraz uposażeń. Zakłada zaszeregowanie stanowisk służbowych oficerów młodszych i szeregowych do dwóch stopni wojskowych, a podoficerów do trzech.

Oficerowie młodsi po trzech latach służby będą mogli być zaszeregowani do wyższego stopnia wojskowego i wyższej grupy uposażenia. Zmiana zaszeregowania stanowiska ma być podstawą do mianowania na wyższy stopień bez zmiany stanowiska służbowego. Podoficerów zaliczono do trzech stopni etatowych: podoficerów młodszych, podoficerów i podoficerów starszych. Nowelizacja umożliwia, za ich zgodą, wyznaczenie na niższe stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych.

 

Będzie to możliwe w razie likwidacji lub zmiany dotychczas zajmowanych stanowisk. Ustawa znosi kadencyjność u podoficerów. Będzie ona dotyczyć jedynie oficerów służby stałej. Nowelizacja zakłada także objęcie żołnierzy zawodowych urlopem ojcowskim. W ustawie zmieniono także zasady dotyczące wypłacania należności mundurowych.

Żołnierze zawodowi już po 9 latach służby będą mogli zostać objęci podwójnym limitem na przekwalifikowanie zawodowe (jeden limit wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza). Do tej pory podwójny limit przysługiwał po 12 latach służby. Uregulowano również kwestie nieobowiązujących stopni wojskowych żołnierzy pozostających w rezerwie i osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, posiadających stopnie wojskowe w przypadkach ich powołań do służby. Osobom takim będą nadawane obowiązujące stopnie wojskowe równorzędne stopniom posiadanym. Ustawa po uchwaleniu przez Sejm trafiła do Senatu.

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26271 )
Array ( [docId] => 26271 )