Policjant nie dostanie urlopu wypoczynkowego w okresie zawieszenia

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 13-09-2013 r.

Gdy w danym roku kalendarzowym policjant w związku z zawieszeniem w czynnościach służbowych w ogóle nie skorzystał z nabytego prawa do urlopu wypoczynkowego, nie przysługuje mu dopłata do wypoczynku.

Policjantowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, oraz uprawnionym członkom jego rodziny przysługuje świadczenie pieniężne, zwane "dopłatą do wypoczynku". Takie uprawnienie wynika z § 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługującym policjantom oraz członkom ich rodzin (dalej: rozporządzenie).

Oznacza to więc, że świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku jest związane z korzystaniem przez policjanta z urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym. Jednak jeśli w danym roku funkcjonariusz, w związku z zawieszeniem w czynnościach służbowych, w ogóle nie skorzysta z nabytego prawa do urlopu w naturze, to wówczas nie przysługuje mu dopłata do wypoczynku. Z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów wynika bowiem, że policjantowi nie udziela się urlopu wypoczynkowego w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych.

Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 czerwca 2013 r.(I OSK 1105/12) w przypadku zawieszenia w czynnościach służbowych policjant wprawdzie nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, a zatem spełnia jedną z przesłanek określonych w § 1 ust. 1 rozporządzenia, jednak dopłata do wypoczynku nie może mu zostać przyznana, gdyż jest zawieszony w czynnościach służbowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26269 )
Array ( [docId] => 26269 )