Odpoczynek tygodniowy lekarza można skrócić do 24 godzin

Kategoria: Grupy zawodowe
Autor: Joanna Kaleta
Data: 28-03-2014 r.

Przepisy ustawy o działalności leczniczej dopuszczają, w przypadku uzasadnionym organizacją pracy, udzielenie lekarzowi odpoczynku tygodniowego w wymiarze co najmniej 24 godzin (zamiast 35), w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Jednakże w przypadku uzasadnionym organizacją pracy pracownikowi, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy (tj. pracownikowi wykonującemu zawód medyczny i posiadającemu wyższe wykształcenie, zatrudnionemu w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne), przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku, udzielanego w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni.

 

Wskazanego powyżej okresu rozliczeniowego, w jakim ma zostać udzielony pracownikowi co najmniej 24-godzinny odpoczynek tygodniowy, nie należy utożsamiać z obowiązującym w podmiocie leczniczym okresem rozliczeniowym (który wynika z aktów wewnątrzzakładowych). Pierwszy służy bowiem udzieleniu pracownikowi odpoczynku tygodniowego, drugi – rozliczeniu jego czasu pracy.

Tym samym również w podmiocie leczniczym, w którym obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, można udzielać, wskazanym w przepisach pracownikom, co najmniej 24-godzinnych odpoczynków tygodniowych w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni.

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34530 )
Array ( [docId] => 34530 )