Urlop niepełnosprawnego pracownika przechodzi na następny rok

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 07-11-2013 r.

Do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracownika z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają zastosowanie kodeksowe zasady dotyczące urlopów wypoczynkowych.

Poza urlopem wypoczynkowym, przysługującym na podstawie Kodeksu pracy, pracownik z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy. Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego należy zatem traktować jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Urlop przechodzi na następny rok

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany przez pracownika w roku, w którym nabył do niego prawo. Jeśli nie jest to możliwe, urlopu należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku. Nie inaczej jest z dodatkowym urlopem wypoczynkowym pracownika niepełnosprawnego – w razie niewykorzystania go w danym roku kalendarzowym przekształca się on w urlop zaległy, który pracownik musi wykorzystać do końca III kwartału następnego roku.

Zrzeczenie się – niemożliwe

Zatrudniony niepełnosprawny nie może również zrzec się dodatkowego urlopu wypoczynkowego, przysługującego mu na mocy odrębnych przepisów. Zrzeczenie się urlopu przez pracownika jest nieważne, tzn. nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26274 )
Array ( [docId] => 26274 )