Przebywanie na chorobowym uzasadnia zwolnienie ze służby

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 07-10-2013 r.

Organy mogą rozwiązać stosunek służbowy z policjantem, którego przedłużająca się absencja chorobowa w służbie negatywnie wpływa na funkcjonowanie danej jednostki policji. Okoliczność ta uzasadnia zwolnienie ze względu na ważny interes służby


Podstawą zwolnienia policjanta ze służby jest, zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ważny interes służby. Ustawa ta nie definiuje co oznacza to pojęcie. Nie zawarto tam też żadnych wskazówek dotyczących interpretacji tego pojęcia. Oznacza to, że istnienie przesłanki „ważnego interesu służby” musi być rozważane na tle stanu faktycznego określonej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Wa 1/12) wskazał, że przy zwolnieniu policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy organ powinien uwzględnić okoliczności konkretnego przypadku, dotyczące zachowania się policjanta w służbie i w życiu prywatnym, bądź zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają pełnienie służby. Sąd stwierdził, że stan zdrowia policjanta czy też inne przyczyny losowe mogą wykazywać zupełny brak dyspozycyjności. A to niezależnie od przyczyny w oczywisty sposób sprzeczne jest z interesem służby. Taką okolicznością jest między innymi przedłużająca się nieobecność funkcjonariusza, wynikająca z jego niepewnego stanu zdrowia, jak również skala tej absencji, która ma dezorganizujący wpływ na pracę jednostki policji.

Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 lipca 2013 r. (sygn. akt I OSK 1969/12). W orzeczeniu tym NSA uznał, że stwierdzenie nieprzydatności policjanta do służby nie musi ograniczać się do przypadków naruszenia obowiązków służbowych ani innych zachowań zawinionych lub niezgodnych z prawem. Organy uprawnione są do rozwiązania stosunku służbowego z policjantem, którego przedłużająca się absencja w służbie negatywnie wpływa na funkcjonowanie danej jednostki policji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26272 )
Array ( [docId] => 26272 )