Przebywanie na chorobowym uzasadnia zwolnienie ze służby

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 07-10-2013 r.

Organy mogą rozwiązać stosunek służbowy z policjantem, którego przedłużająca się absencja chorobowa w służbie negatywnie wpływa na funkcjonowanie danej jednostki policji. Okoliczność ta uzasadnia zwolnienie ze względu na ważny interes służby


Podstawą zwolnienia policjanta ze służby jest, zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ważny interes służby. Ustawa ta nie definiuje co oznacza to pojęcie. Nie zawarto tam też żadnych wskazówek dotyczących interpretacji tego pojęcia. Oznacza to, że istnienie przesłanki „ważnego interesu służby” musi być rozważane na tle stanu faktycznego określonej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Wa 1/12) wskazał, że przy zwolnieniu policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy organ powinien uwzględnić okoliczności konkretnego przypadku, dotyczące zachowania się policjanta w służbie i w życiu prywatnym, bądź zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają pełnienie służby. Sąd stwierdził, że stan zdrowia policjanta czy też inne przyczyny losowe mogą wykazywać zupełny brak dyspozycyjności. A to niezależnie od przyczyny w oczywisty sposób sprzeczne jest z interesem służby. Taką okolicznością jest między innymi przedłużająca się nieobecność funkcjonariusza, wynikająca z jego niepewnego stanu zdrowia, jak również skala tej absencji, która ma dezorganizujący wpływ na pracę jednostki policji.

Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 lipca 2013 r. (sygn. akt I OSK 1969/12). W orzeczeniu tym NSA uznał, że stwierdzenie nieprzydatności policjanta do służby nie musi ograniczać się do przypadków naruszenia obowiązków służbowych ani innych zachowań zawinionych lub niezgodnych z prawem. Organy uprawnione są do rozwiązania stosunku służbowego z policjantem, którego przedłużająca się absencja w służbie negatywnie wpływa na funkcjonowanie danej jednostki policji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26272 )
Array ( [docId] => 26272 )


Array ( [docId] => 26272 )