Pierwszego urlopu niepełnosprawnego nie liczy się proporcjonalnie

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 16-01-2014 r.

Do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego nie stosuje się zasady proporcjonalności. Zatrudniony niepełnosprawny zawsze nabywa go w pełnym wymiarze 10 dni.

Pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (pod warunkiem, że nie jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego dłuższego niż 10 dni roboczych na podstawie odrębnych przepisów).

 

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wymienionych wyżej stopni niepełnosprawności. Urlop ten pracownik nabywa w pełnym wymiarze 10 dni. Prawo do dodatkowego urlopu przysługuje niepełnosprawnemu nieprzerwanie – do momentu utraty statusu osoby niepełnosprawnej.

Zdaniem MPiPS

(…) pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy osoba niepełnosprawna nabywa w całości (czyli w wymiarze 10 dni roboczych). Nawet jeżeli uzyska do niego prawo np. dopiero w grudniu danego roku. Wynika to zarówno z brzmienia art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, jak i z faktu, że nabycie pierwszego urlopu dodatkowego w trakcie roku traktowane jest jako urlop uzupełniający (a więc urlop ten nie podlega obniżeniu proporcjonalnie do okresu, w którym pracownik nie miał do niego prawa).

Warto także nadmienić, że urlop w wymiarze proporcjonalnym może być stosowany jedynie w przypadkach ściśle określonych w art. 1551 (ustanie stosunku pracy) oraz art. 1552 Kodeksu pracy (np. po trwającym co najmniej miesiąc okresie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego)
(pismo Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej z 27 kwietnia 2011 r., Rzeczposp. PiP 2012/21/10).

Jak wynika z powyższego także pracownik niepełnosprawny, któremu zaświadczenie niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, nabywa prawo do pełnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33289 )
Array ( [docId] => 33289 )