Zarządzanie przez cele - projektowanie systemu ZPC

Kategoria: HR
Autor: Kulik Katarzyna
Data: 26-10-2012 r.

Prawdziwą sztuką jest takie zarządzanie przedsiębiorstwem, aby wszystkie założone cele strategiczne, cele operacyjne oraz cele poszczególnych pracowników były ze sobą spójne. Pomocne w tym będzie zarządzanie przez cele.

Wyznaczenie i usystematyzowanie celów

Podstawowym krokiem w ZPC jest jasne określenie celów przedsiębiorstwa. Istotne jest również usystematyzowanie wiedzy związanej z kierunkiem dążenia firmy. O planach Twojego przedsiębiorstwa powinien być poinformowany każdy pracownik. Każdy z nich bowiem ma zasadniczy wkład w dążeniu do osiągnięcia tego celu i musi mieć świadomość, w jaki sposób może pomóc w dotarciu do niego.

Oparcie działań o schemat organizacyjny

W ZPC niezwykle istotne jest dokładne rozplanowanie działań służących do realizacji założonych celów. Pomocny w tym będzie schemat organizacyjny przedsiębiorstwa. Będąc świadomym, co chcesz osiągnąć, powinieneś rozdzielić pracę pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne Twojej firmy. Do sukcesu konieczne jest działanie zespołowe. Każdy z działów, jak też każdy z pracowników powinien znać swój zakres obowiązków związanych z realizacją wspólnej polityki przedsiębiorstwa. Tylko dzieląc zadania, będziesz w stanie osiągnąć sukces.

Określenie mierników działania

W projektowaniu systemu ZPC istotne jest również określenie sposobu kontroli postępu prac. Decydując o przydziale poszczególnych zakresów obowiązków na poszczególne stanowiska, powinieneś również określić jej sposób. Warto wyznaczyć listę mierników postępu prac. Mogą być nimi np. raporty z realizacji poszczególnych etapów projektu.

Możesz zastosować system mierników wartościowych czy system mierników opisowych. Istotne jest jedynie to, aby dostarczane na podstawie kontroli informacje jasno określały na jakim etapie dążenia do celu znajduje się Twoja firma. Tylko monitorując na bieżąco postępy będziesz w stanie podjąć właściwe działania umożliwiające osiągnięcie sukcesu.


Zobacz także:

Kulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26605 )
Array ( [docId] => 26605 )