Jak liczyć odszkodowania dla zwalnianych pracowników kultury

Data: 30-03-2016 r.

Instytucje kultury mogą być zobligowane do wypłaty zwalnianym pracownikom określonych odszkodowań. Przy ich obliczaniu stosuje się zasady obowiązujące podczas ustalania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – z pewnymi jednak wyjątkami.

Ustawa o działalności kulturalnej nie podejmuje tematu odszkodowań przysługujących pracownikom zwalnianym z pracy, a więc należy stosować tu przepisy Kodeksu pracy.

O pierwszym z takich odszkodowań mówi art. 361 kp, zgodnie z którym pracodawca wypowiadający pracownikowi umowę zawartą na czas nieokreślony albo na czas określony z powodu ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji, albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, może – w celu wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy – skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część wypowiedzenia, tj. odpowiednio za 1 albo 2 miesiące. Oświadczenie o chęci skrócenia okresu wypowiedzenia pracodawca musi złożyć pracownikowi razem z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Od 22 lutego 2016 r. przepis ten objął również umowy o pracę zawarte na czas określony. Poprzednio miał on zastosowanie tylko wobec umów na czas nieokreślony.

Przykład:

Kilkanaście dni po złożeniu pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca, będący instytucją kultury, zaproponował skrócenie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Jeżeli pracownik wyrazi zgodę, nie będzie przysługiwało mu odszkodowanie, o którym mowa w art. 361 kp. Przepis ten nie będzie miał tu bowiem zastosowania. W tym przypadku zastosowanie będzie miał bowiem art. 36 ust. 6 kp Strony mogą jednak ustalić, iż pracodawca odszkodowanie wypłaci.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 38807 )
Array ( [docId] => 38807 )


Array ( [docId] => 38807 )