Gdy zmieniają się warunki, trzeba zmienić informację dla pracownika

Data: 06-03-2014 r.

Jeśli w trakcie trwania umowy zmianie ulegną warunki zatrudnienia, pracodawca musi poinformować o tym pracownika nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty tej zmiany.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

  1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

  2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

  3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

  4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

  5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o: porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w pkt 1-4, tj. obowiązujących normach czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego urlopu oraz długości okresu wypowiedzenia umowy, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

W każdym przypadku gdy dochodzi do zmiany warunków zatrudnienia pracodawca ma obowiązek zaktualizowania informacji przekazanej pracownikowi, niezależnie od tego, w jakiej formie sporządził informację o warunkach zatrudnienia (a więc również w przypadku, gdy ograniczył się do przytoczenia odpowiednich przepisów). Poinformowanie o zmianie może polegać na pisemnym wskazaniu odpowiednich przepisów prawa pracy i musi nastąpić w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmian.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34070 )
Array ( [docId] => 34070 )