Liczba umów o prace interwencyjne nie podlega limitowi z Kodeksu pracy

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 03-04-2014 r.

Limit umów o pracę na czas określony, wynikający z art. 251 Kodeksu pracy, nie ma zastosowania do umów o pracę zawieranych z bezrobotnymi w ramach prac interwencyjnych. Trzecia umowa zawarta z pracownikiem może być umową na czas określony.

Prace interwencyjne to jeden z instrumentów rynku pracy, który polega na zatrudnieniu bezrobotnego przez pracodawcę w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Starosta może skierować bezrobotnych powyżej 50 roku życia do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

W związku ze szczególnym charakterem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w tym przypadku nie stosuje się art. 251 Kodeksu pracy, który ogranicza liczbę umów na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy z wyroku z 10 października 2002 r. (I PKN 546/01, OSNP 2004/1/169) przepis art. 251 Kodeksu pracy nie ma zastosowania do umów o pracę zawieranych z bezrobotnymi w ramach ich zatrudnienia przy robotach publicznych.Orzeczenie to należy odnieść również do przypadków zatrudniania bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. A zatem zawarcie trzeciej z kolei umowy o pracę na czas określony w ramach prac interwencyjnych nie będzie podlegało ograniczeniom wynikającym z art. 251 Kodeksu pracy i umowa ta nie będzie umową na czas nieokreślony.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34628 )
Array ( [docId] => 34628 )


Array ( [docId] => 34628 )