Nie każdy aneks oznacza zawarcie nowej umowy na czas określony

Autor: Szymon Sokolik
Data: 13-03-2014 r.

Strony mogą mieć najwyżej dwie kolejno po sobie następujące umowy na czas określony. Zawarcie trzeciej jest równoznaczne w skutkach z podpisaniem umowy na czas nieokreślony. Przedłużenie umowy aneksem też nie pomoże – jest on bowiem traktowany jak kolejna umowa. Ale dotyczy to tylko aneksów zmieniających czas trwania umowy.

Strony mogą zawrzeć najwyżej dwie kolejno po sobie następujące umowy o pracę na czas określony. Zawarcie kolejnej, trzeciej tego typu umowy jest równoznaczne w skutkach z podpisaniem umowy na czas nieokreślony – chyba że przerwa między umowami przekracza miesiąc.

Aneks do umowy przedłużający czas jej trwania (czyli porozumienie zmieniające umowę, które przesuwa termin jej zakończenia) jest uważane za kolejną umowę na czas określony, wliczaną do limitu dwóch umów terminowych. Ta zasada ma przeciwdziałać obchodzeniu art. 25[1] kp.

W zależności od tego, która z kolejnych umów na czas określony została przedłużona aneksem, od dnia następującego po rozwiązaniu dotychczasowej umowy w pierwotnie wskazanym w niej terminie:

1) zawarta będzie druga umowa na czas określony lub
2) pracodawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę na czas nieokreślony – gdyby się okazało, że będzie to trzecia umowa z tym samym pracownikiem.

Dotyczy to jednak tylko aneksów przedłużających czas trwania umowy. Jeżeli natomiast zmieniane są inne warunki umowy na czas określony (np. zostaje podwyższona lub zmniejszona wysokość wynagrodzenia, zmieniony wymiar czasu pracy z całego na 1/2 etatu lub zostaje wskazane inne miejsce pracy), nie będzie to uważane za zawarcie kolejnej umowy o pracę, a tylko za zmianę warunków dotychczasowej umowy. Chyba że przy okazji zmiany np. miejsca pracy dojdzie również do wydłużenia czas trwania umowy. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Przykład:

Uzgodnienie nowej daty końcowej

Pracodawca zatrudnił pracownika na czas określony od 1 lipca do 31 listopada 2013 r. W dniu 4 listopada 2013 r. podpisał z pracownikiem porozumienie stron, na podstawie którego został przedłużony czas trwania tej umowy – do 31 marca 2014 r.

Jeśli zawrze z tym pracownikiem kolejną umowę – od 1 kwietnia 2014 r., to będzie ona musiała być zawarta na czas nieokreślony. Jeśli strony zawrą ją na czas określony, stanie się automatycznie umową na czas nieokreślony. Wydłużenie na mocy porozumienia stron czasu trwania pierwszej umowy oznacza bowiem, że od dnia następującego po dniu, w którym rozwiązałaby się ona w pierwotnie wskazanym w niej terminie, czyli od 1 grudnia 2013 r., została zawarta kolejna umowa o pracę.

Szymon Sokolik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34386 )
Array ( [docId] => 34386 )


Array ( [docId] => 34386 )