Nieodebranie dyscyplinarki z poczty nie chroni przed zwolnieniem

Data: 07-11-2013 r.

Pracodawca może dyscyplinarnie rozwiązać umowę o pracę w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków. Oświadczenie pracodawcy powinno nastąpić na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Można je doręczyć pocztą.

Nie ma przeszkód, aby oświadczenie pracodawcy o dyscyplinarnym rozwiązaniu umowy zostało przesłane pracownikowi za pośrednictwem poczty (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). W takim przypadku datą rozwiązania stosunku pracy będzie data, z jaką pismo pracodawcy dotrze do pracownika w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać się z jego treścią (chyba że w oświadczeniu pracodawcy zostanie wskazana późniejsza data rozwiązania umowy).

Decyduje więc data doręczenia wskazana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru i tę datę należy wpisać w świadectwie pracy jako datę ustania zatrudnienia.

Zdaniem SN:

Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. Odmowa przyjęcia takiego pisma przez adresata, a także nieodebranie takiego pisma z placówki pocztowej mimo dwukrotnego awizowania przesyłki, bo adresat spodziewa się, że dotyczy ono rozwiązania stosunku pracy, nie ma żadnego wpływu na rozwiązanie stosunku pracy i nie opóźnia rozpoczęcia biegu terminu jego rozwiązania (wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2005, I PK 37/05, OSNP 2006/17-18/263).


Katarzyna Pietruszyńska


Zobacz także:


Wzory niezbędnych dokumentów związanych z rozwiązywaniem umów o pracę publikujemy w poradniku Dokumentacja kadrowa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27162 )
Array ( [docId] => 27162 )