Za potajemne nagrywanie narad zarządu nawet dyscyplinarka

Data: 17-10-2013 r.

Pracownik pozyskujący bez wiedzy i zgody pracodawcy (np. samowolne nagrywanie) informacje, które nie były przeznaczone do powszechnej wiadomości i do których gromadzenia nie ma upoważnienia, zagrożony jest zwolnieniem dyscyplinarnym (II PK 299/10).

Sąd Najwyższy wskazał, że ochrona spraw prywatnych działa w obie strony, dotyczy więc nie tylko pracownika ale także pracodawcy i jego firmy. To czego pracodawca nie ujawnia, a wręcz uważa za sprawy niejawne, nie może być dowolnie nagrywane i gromadzone przez pracownika.

W rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawie Iwona M. była kierownikiem działu sprzedaży w spółce M.O. Z czasem jej stosunki z członkami zarządu zaczęły się pogarszać. Pracownica zaczęła nawet grozić, że „zniszczy firmę”. Oznajmiła, że posiada nagrania narad zarządu, które miała potajemnie wykonać w pomieszczeniu do odbywania rozmów poufnych. Pracodawca rozwiązał umowę o pracę z Iwoną M. dyscyplinarnie.

 

Pracownica odwołała się do sądu, żądając uznania „dyscyplinarki” za niezgodną z prawem. Twierdziła m.in., że blefowała, mówiąc o nagraniach narad zarządu spółki, a pracodawca nigdy nie udowodnił ich istnienia. Sąd II instancji, zgodnie z żądaniem pracownicy, uznał zwolnienie dyscyplinarne za niezgodne z prawem i przyznał Iwonie M. odszkodowanie. Pracodawca zaskarżył ten wyrok do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska sądu II instancji. Stwierdził, że pracodawca, decydując się na zastosowanie „dyscyplinarki”, nie miał obowiązku wykazywać, iż Iwona M. faktycznie dokonywała nagrań narad zarządu. Wystarczające są już same twierdzenia pracownicy w tej kwestii.

Źródło: Wyrok Sądu Najwyższego z 24 maja 2011 r., II PK 299/10


Dominik Wajda, Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych


Zobacz także:


Najnowsze i najważniejsze orzeczenia sądów w sprawach pracowniczych publikujemy w miesięczniku Prawo pracy w orzecznictwie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27156 )
Array ( [docId] => 27156 )