Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z tytułu długotrwałej choroby

Data: 05-09-2013 r.

Jeżeli przed upływem okresu, na który ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne, pracownik odzyska zdolność do pracy i stawi się do niej, obowiązuje zakaz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 § 1 Kodeksu pracy (II PK 51/12).

Beata G. była wieloletnim pracownikiem poczty. Przebywając na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, wykorzystała cały okres zasiłkowy (182 dni), a następnie ZUS przyznał jej świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. W trzecim miesiącu pobierania tego świadczenia Beata G. dwukrotnie pojawiła się w zakładzie pracy, aby spytać o swoją sytuację zawodową i możliwości pogodzenia niezdolności chorobowej z powrotem do pracy. Przy czym pracownica nie posiadała zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy. Nie deklarowała też, że odzyskała zdrowie i jest gotowa do pracy.

 

Po upływie pierwszych 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca rozwiązał umowę bez wypowiedzenia z art. 53 Kodeksu pracy w związku chorobą trwającą dłużej niż kodeksowe okresy ochronne. Wówczas pracownica zażądała przed sądem przywrócenia do pracy.

Sąd Najwyższy nie uznał jednak roszczenia pracownicy. Stwierdził, że Beata G. przed upływem okresu ochronnego wskazanego w art. 53 Kodeksu pracy nie wyraziła zamiaru powrotu do pracy (nie zgłosiła gotowości do pracy). Nie posiadała też zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o zdolności do dotychczasowej pracy. A zatem pracodawca prawidłowo rozwiązał z nią umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Źródło: Wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 2012 r. (II PK 51/12).


Najnowsze i najważniejsze orzeczenia sądów w sprawach pracowniczych publikujemy w miesięczniku „Prawo pracy w orzecznictwie”. Radzimy m.in., w jakich sytuacjach dopuszczalne jest rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia i jakie wymogi musi wówczas spełnić pracodawca.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27142 )
Array ( [docId] => 27142 )