Zwolnienie dyscyplinarne za odmowę wykonywania pracy

Data: 28-07-2013 r.

Uchylanie się od pracy jest zawsze ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, uzasadniającym natychmiastowe zwolnienie dyscyplinarne (dyscyplinarkę), gdy pracownik pobiera wynagrodzenie wypłacane mu przez pracodawcę - wyrok SN z 3 lipca 2013 r. (I PK 45/13).

Wskazany wyrok SN zapadł w następującej sprawie:Arkadiusz D. był zatrudniony w charakterze adiunkta w Wyższej Szkole „H.” w S. Pod koniec czerwca 2010 r. uczelnia wypowiedziała mu umowę o pracę ze skutkiem na dzień 30 września tego roku. Jednak pismo w tej sprawie dotarło do pracownika dopiero na początku lipca 2010 r. W związku z tym – ze względu na konieczność zachowania okresu wypowiedzenia - umowa nie mogłaby się rozwiązać we wskazanym terminie. Tymczasem art. 128 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) przewiduje, że rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru. Wypowiedzenie stało się więc wadliwe.
Uczelnia próbowała się wycofać z wypowiedzenia, ale na to nie zgodził się Arkadiusz D., który od razu odwołał się do sądu. Wobec tego uczelnia potraktowała go jako pracownika i od 1 października 2010 r. wypłacała mu wynagrodzenie.

Tymczasem Arkadiusz D. rozpoczął już pracę na innej uczelni. Poinformował też byłego pracodawcę, że do pracy nie zamierza wracać i uznaje stosunek pracy za zakończony. W tej sytuacji uczelnia w listopadzie 2010 r. wysłała doń wezwanie do wykonywania pracy, jednocześnie informując o przydzieleniu godzin wykładowych w semestrze zimowym roku akademickiego 201/11. Arkadiusz D. ponownie odmówił powrotu do pracy. Wkrótce potem uczelnia zwolniła go dyscyplinarnie na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Sąd Najwyższy uznał zwolnienie byłego adiunkta w trybie dyscyplinarnym za prawidłowe. Pracownik pobierał wynagrodzenie i nie zamierzał pracować. Takie zachowanie jest zawsze ciężkim (umyślnym) naruszeniem obowiązków pracowniczych.

Michał Culepa, prawnik, specjalista prawa pracy
Zobacz także:


Więcej o innych ważnych wyrokach sądów w sprawach pracowniczych piszemy w wydaniu Prawa pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27136 )
Array ( [docId] => 27136 )


Array ( [docId] => 27136 )