Zwolnienie dyscyplinarne za odmowę wykonywania pracy

Data: 28-07-2013 r.

Uchylanie się od pracy jest zawsze ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, uzasadniającym natychmiastowe zwolnienie dyscyplinarne (dyscyplinarkę), gdy pracownik pobiera wynagrodzenie wypłacane mu przez pracodawcę - wyrok SN z 3 lipca 2013 r. (I PK 45/13).

 
Wskazany wyrok SN zapadł w następującej sprawie:Arkadiusz D. był zatrudniony w charakterze adiunkta w Wyższej Szkole „H.” w S. Pod koniec czerwca 2010 r. uczelnia wypowiedziała mu umowę o pracę ze skutkiem na dzień 30 września tego roku. Jednak pismo w tej sprawie dotarło do pracownika dopiero na początku lipca 2010 r. W związku z tym – ze względu na konieczność zachowania okresu wypowiedzenia - umowa nie mogłaby się rozwiązać we wskazanym terminie. Tymczasem art. 128 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) przewiduje, że rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru. Wypowiedzenie stało się więc wadliwe.
Uczelnia próbowała się wycofać z wypowiedzenia, ale na to nie zgodził się Arkadiusz D., który od razu odwołał się do sądu. Wobec tego uczelnia potraktowała go jako pracownika i od 1 października 2010 r. wypłacała mu wynagrodzenie.

Tymczasem Arkadiusz D. rozpoczął już pracę na innej uczelni. Poinformował też byłego pracodawcę, że do pracy nie zamierza wracać i uznaje stosunek pracy za zakończony. W tej sytuacji uczelnia w listopadzie 2010 r. wysłała doń wezwanie do wykonywania pracy, jednocześnie informując o przydzieleniu godzin wykładowych w semestrze zimowym roku akademickiego 201/11. Arkadiusz D. ponownie odmówił powrotu do pracy. Wkrótce potem uczelnia zwolniła go dyscyplinarnie na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Sąd Najwyższy uznał zwolnienie byłego adiunkta w trybie dyscyplinarnym za prawidłowe. Pracownik pobierał wynagrodzenie i nie zamierzał pracować. Takie zachowanie jest zawsze ciężkim (umyślnym) naruszeniem obowiązków pracowniczych.

Michał Culepa, prawnik, specjalista prawa pracy
Zobacz także:


Więcej o innych ważnych wyrokach sądów w sprawach pracowniczych piszemy w wydaniu Prawa pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27136 )
Array ( [docId] => 27136 )