Termin na dyscyplinarkę - od którego momentu go liczyć

Data: 12-04-2013 r.

Termin na rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika wynosi 1 miesiąc. Jak jednak podkreśla się w orzecznictwie Sądu Najwyższego, nie zawsze będzie on jednak liczony już od momentu naruszenia obowiązków służbowych, które uzasadnia zastosowanie dyscyplinarki.

Datą początkową terminu, jaki pracodawca ma na rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym, nie zawsze jest dzień:

 • w którym zaistniała sama okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy (np. doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych), czy nawet
 • w którym o przewinieniu podwładnego dowiedział się jego bezpośredni przełożony (również wtedy gdy jest on jedyną osobą z kadry kierowniczej, z jaką styka się pracownik).

Do ustalenia czy termin na wręczenie dyscyplinarki został zachowany ma bowiem znaczenie data powzięcia wiadomości o takiej okoliczności przez pracodawcę. Chodzi tu o:

 • osobę fizyczną będącą pracodawcą,
 • osoby wchodzące w skład organu zarządzającego osobą prawną lub jednostkę organizacyjną będącą pracodawcą, bądź
 • osobę wyznaczoną do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy.

Spór w procesie o odszkodowanie, wobec oczywistości nagannego zachowania pracownika, będzie się koncentrował wokół ustalenia po pierwsze, kto jest uprawniony do reprezentacji pracodawcy lub wykonywania za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i po drugie tego kiedy ta właśnie osoba uzyskała miarodajną informację o czynie pracownika.

Zdaniem Sądu Najwyższego:

Miesięczny termin do rozwiązania umowy o pracę zaczyna biec w momencie, w którym wiadomość o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika uzyskał organ zarządzający jednostką organizacyjną, działający za pracodawcę na podstawie art. 3[1] kp (wyrok SN z 28 kwietnia 2010 r., II PK 316/09).

Bieg miesięcznego terminu z art. 52 § 2 kp rozpoczyna się dopiero od chwili, w której pracodawca uzyskał (…) wiarygodne informacje uzasadniające jego przekonanie, że pracownik dopuścił się czynu nagannego w stopniu usprawiedliwiającym niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę, czyli od zakończenia, podjętego niezwłocznie i sprawnie przeprowadzonego, wewnętrznego postępowania wyjaśniającego (wyrok SN z 24 lipca 2009 r., I PK 44/09).

Podstawa prawna: art. 52 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm).

Rafał Krawczyk, sędzia sądu okręgowego w Toruniu


Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27091 )
Array ( [docId] => 27091 )


Array ( [docId] => 27091 )