Rozwiązanie umowy z powodu aresztowania pracownika

Autor: Katarzyna Tryniszewska
Data: 08-07-2014 r.

3-miesięczny termin na wygaśnięcie umowy z powodu tymczasowego aresztowania pracownika należy liczyć od dnia jego zatrzymania. Umowa o pracę wygasa automatycznie wraz z upływem 3. miesięcy od zatrzymania pracownika.

Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Jeżeli pracodawca wcześniej nie rozwiązał umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, umowa o pracę trwa aż do upływu 3-miesięcznego terminu. Aby umowa wygasła, żadna ze stron stosunku pracy nie musi składać oświadczenia o wygaśnięciu umowy. Umowa wygasa bowiem z mocy prawa, niejako automatycznie, wraz z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania.

 

W myśl orzeczenia Sądu Najwyższego okres 3 miesięcy trwania tymczasowego aresztowania dla potrzeb ustalenia terminu wygaśnięcia umowy o pracę należy liczyć od dnia zatrzymania (wyrok z 13 lutego 1997 r.,  I PKN 6/97, OSNP 1997/19/376).

Pracodawca nie jest jednak z urzędu powiadamiany o zatrzymaniu pracownika. Może zostać o tym poinformowany, tylko jeśli zatrzymany pracownik tego zażąda. Konieczne jest zatem ustalenie daty zatrzymania pracownika.

Natomiast w kwestii liczenia terminów (np. terminu 3-miesięcznego) przepisy Kodeksu pracy odsyłają do Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Przykład:

Postanowienie o areszcie z inną datą
Pracownik został zatrzymany 9 czerwca 2014 r. 12 czerwca sąd wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. 3 miesiące nieobecności w pracy z tego powodu upłyną zatem nie 12, lecz już 9 września 2014 r. Z upływem tego dnia, czyli o godzinie 24.00, umowa wygaśnie.

Katarzyna Tryniszewska, adwokat, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35263 )
Array ( [docId] => 35263 )