Do 28 lutego sporządź raport bhp o zranieniach

Kategoria: Normy i sanepid
Data: 14-02-2017 r.

Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w których wykorzystywane są ostre narzędzia służące do cięcia i kłucia, stwarzające ryzyko zranienia lub przeniesienia zakażenia, mają obowiązek sporządzenia raz na pół roku raportu bhp dotyczącego zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Wprowadzenie tego obowiązku od 2014 roku miało przyczynić się do zwiększenia efektywności podejmowanych przez pracodawcę działań ograniczających liczbę zranień.

 

Jeśli jesteś pracodawcą, w raporcie o zranieniach ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych powinieneś przedstawić w formie tabeli przede wszystkim:

  1. liczbę zranień ostrymi narzędziami, do których doszło w placówce w 2016 roku oraz w równym mu długością okresie poprzedzającym, w podziale na jednostki organizacyjne,
  2. zestawienie i opis stosowanych rodzajów ostrych narzędzi, z wyszczególnieniem, które z nich zawierają rozwiązania chroniące przed zranieniem,
  3. analizę okoliczności i przyczyn zranień, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn,
  4. propozycje możliwych działań, które mają na celu ograniczenie liczby zranień, w tym możliwości wprowadzenia do użytku nowych rodzajów ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zranieniem i oszacowanie kosztów takich działań.

Kolejna grupa informacji w raporcie o zranieniach to informacje o działaniach związanych z oceną i aktualizacją procedur. Pamiętaj, że procedury powinieneś aktualizować nie rzadziej niż raz na 2 lata, przy czym aktualizacja musi uwzględniać:

  • postęp techniczny,
  • dostępność ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zranieniem,
  • wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wyniki prac naukowo-badawczych, które eliminują lub ograniczają przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jeśli w 2016 roku nie aktualizowałeś procedur bhp przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, informacje te nie muszą znaleźć się w raporcie.

Obligatoryjne jest natomiast zamieszczenie w raporcie propozycji możliwych działań, które mają ograniczyć liczbę zranień, w tym umożliwić wprowadzenie do użytku w podmiocie leczniczym nowych rodzajów ostrych narzędzi chroniących przed zranieniem. Należy także przedstawić szacunkowe koszty tych rozwiązań. 

Ostatnia grupa informacji, które muszą znaleźć się w raporcie, to informacje o wprowadzonych zmianach w zakresie szkoleń. Jest to regulacja, która prowadzi do wniosku, że wystarczy, gdy pracodawca w raporcie poinformuje, że w tym zakresie wprowadzono zmiany lub nie.

Raporty należy przechowywać w placówce, a w razie ewentualnej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy okazać je na prośbę kontrolera.

Anna Błażejczyk, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40045 )
Array ( [docId] => 40045 )