Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 13.11.2017
  Karta Nauczyciela 2018 – ustawa czeka na podpis Prezydenta
  10 listopada 2017 r. Senat uchwalił ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela. Nie wprowadzono już żadnych poprawek do wersji przyjętej przez Sejm. Teraz ustawa zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu. Większość zmian ma wejść w życie już 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje szereg zmian, spośród których część ...

  Nadzór pedagogiczny 13.11.2017
  Plan finansowy przedszkola na 2018 rok – opracowanie, zatwierdzanie, modyfikacje
  Opracowanie planu finansowego przedszkola to jedno z najważniejszych zadań spoczywających na dyrektorze w ostatnim kwartale roku. Sprawdź, jakie czynności podejmuje organ prowadzący, a jakie dyrektor przedszkola.Przed opracowaniem planu konieczne jest sporządzenie projektu uchwały budżetowej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Projekt uchwały budżetowej musi zostać złożony ...

  Płace i finanse 13.11.2017
  Podwyżki dla pracowników niepedagogicznych od 1 stycznia 2018 r.
  Od 1 stycznia 2018 r. wzrosną minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Sprawdź, czy i kiedy trzeba będzie zmienić regulamin wynagradzania oraz umowy o pracę.Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa minimalne stawki wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych. Na podstawie ...

  Płace i finanse 07.11.2017
  Podziękowanie za darowiznę dla przedszkola - jaka forma jest dopuszczalna?
  Niektóre przedszkole otrzymują w ramach darowizny pomoce dydaktyczne, przybory plastyczne lub środki higieniczne. Zdarza się jednak, że w zamian darczyńcy proszą o reklamę na stronie internetowej lub w gablotach przedszkolnych. Czy możesz zgodzić się na taką formę podziękowania? A co w sytuacji, gdy komercyjna firma chciałaby zapłacić za możliwość reklamowania swoich produktów?Jedną ...

  Płace i finanse 07.11.2017
  Nauczycieli czeka likwidacja większości dodatków socjalnych – pierwsze zmiany już 1 stycznia 2018 r.
  Duże zmiany w zakresie tzw. oświatowego prawa pracy dotyczyć będą także płac nauczycieli. Chodzi tu nie tylko o wynagrodzenia nauczycieli, ale też o inne świadczenia pieniężne niebędące wynagrodzeniem. Niektóre nowości mają wejść w życie już 1 stycznia 2018 r. Wdrażanie innych zostanie zaś rozciągnięte w czasie.Jedną z nowości, na którą należy zwrócić uwagę analizując ...

  Nadzór pedagogiczny 07.11.2017
  Zasady wpisywania tematów w dzienniku przedszkola określa dyrektor
  Dziennik zajęć przedszkola powinien przekonywać, że podstawa programowa jest realizowana, jednak przepisy nie wskazują, jak formułować tematy, aby nie pozostawiało to wątpliwości. Jak od 1 września 2017 r. powinien wyglądać wpis tematu dziennego i tematów w dzienniku przedszkola i co powinien zawierać?Przedszkole jest zobowiązane do realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniających ...

  Organizacja pracy placówki 31.10.2017
  Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej – wybrane nowości
  W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono szereg zmian dotyczących sposobu realizacji zadań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zakres nowych zadań poradni w związku z wydawaniem opinii i orzeczeń wynika zamiaru uwzględnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka lub ucznia, a także zapewnienia możliwości dostosowania form wychowania przedszkolnego i form kształcenia oraz działań ...

  Nadzór pedagogiczny 31.10.2017
  5 zmian istotnych dla dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego
  Reforma oświaty objęła także nadzór pedagogiczny. Zmiany w zakresie nadzoru wprawdzie nie są rewolucyjne. Niemniej jednak na dyrektorów zostały nałożone nowe obowiązki w zakresie stałego monitorowania pracy szkoły i wspomagania. Monitorowanie stało się formą nadzoru pedagogicznego, zaś w przypadku wspomagania zaobserwować można istotne zwiększenie jego roli. Dowiedz się, jakie ...

  Stosunek pracy 31.10.2017
  10 rozwiązań związanych z przebiegiem stanu nieczynnego nauczyciela
  Od 1 września nauczyciele, którzy w gimnazjach otrzymali informację o przeniesieniu w stan nieczynny i nie zgłosili sprzeciwu, wprawdzie nadal pozostają w zatrudnieniu, lecz faktycznie nie wykonują pracy. Stan nieczynny, w sprawie którego decyzje podjęto jeszcze w gimnazjum, może trwać także w szkole, do której gimnazjum zostało włączone albo w którą przekształcone. Na dyrektorów ...

  Płace i finanse 31.10.2017
  Wynagrodzenie jednak na początku miesiąca, ale bez dodatków socjalnych
  Przepisy o wynagradzaniu nauczycieli mają zmienić się na korzyść tych, którzy pracują najdłużej. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę będą mieli bowiem tylko nauczycieli dyplomowani.  Nauczyciele kontraktowi stracą jednak zasiłek na zagospodarowanie. Sprawdź, jakich zmian dotyczących wynagrodzenia nauczycieli należy się spodziewać.W dniu 27 października 2017 r. Sejm uchwalił ...