Wszystkie artykuły

  CIT 19.03.2020
  Pamiętaj, że umowa dotycząca oprogramowania może uchronić przed poborem podatku u źródła
  Podmioty zagraniczne, które nie posiadają w Polsce siedziby oraz zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium tego kraju. Nierezydenci podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu co oznacza, że opodatkowane są wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium Polski. Są nimi w szczególności dochody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych ...

  VAT i akcyza 19.03.2020
   Jak prawidłowo skorygować rozliczenia po wystawieniu błędnej faktury
  Księgowy, który w wystawionych dokumentach sprzedaży wykazał wyższą stawkę VAT, ma prawo do wystawienia faktury korygującej z właściwą wysokością podatku. Zobacz, jak zrobić to poprawnie. Podatnik VAT jest zobowiązany do wystawiania swoim kontrahentom (firmom) dokumentów sprzedaży, z kwotami netto oraz odpowiednią stawką podatku. Na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT ...

  PIT 13.03.2020
  Sprawdź, jak rozliczyć wydatki poniesione w związku z koronawirusem
  Przedsiębiorcy kupują maseczki, środki czystości. Upewnij się, jakie są podatkowe skutki takich wydatków.Na podstawie art. 207 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W zakresie tych obowiązków mieści się m.in.: organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki ...

  VAT i akcyza 13.08.2019
  Przygotuj się na nadchodzące zmiany w VAT
  Nowe zasady wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur to jedna ze zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy z 4 lipca 2019 r. Zmian jest dużo, część z nich wchodzi w życie już po wakacjach.Celem wprowadzonych zmian, są regulacje mające na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, uproszczenie rozliczeń ...

  PIT 13.08.2019
  Jak po zmianach w PIT wyliczyć wynagrodzenie pracownika, który nie ukończył 26. roku życia
  Zgodnie z nowelizacją o zastosowaniu zwolnienia będzie decydował wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na dzień zawarcia umowy, czy wykonywania pracy. Wiek będzie ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia (dzień/miesiąc/rok). Zwolnienie zostało ograniczone do kwoty 85.528 zł rocznie, czyli przychody uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku. Taki limit ...

  VAT i akcyza 13.08.2019
  Obowiązkowo split payment - zmiany już od listopada br.
  Z początkiem lipca 2018 r. do ustawy o VAT dodane zostały przepisy określające stosowanie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Obecnie korzystanie przez podatników z tego mechanizmu jest dobrowolne. Od 1 listopada 2019 r. ma się to zmienić.W niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe.Będzie tak w przypadku dokonywania ...

  VAT i akcyza 13.08.2019
  Resort finansów wyjaśnił, jak obecnie korzystać z ulgi na kasę
  Poznaj zasady dotyczące zasad odliczania od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas online.Od 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675) - zwana dalej „ustawą wprowadzającą”. Ustawa ta wprowadza do ustawy o VAT zmiany w zakresie kas rejestrujących. ...

  VAT i akcyza 19.06.2019
  Zobacz, na jakie zmiany w VAT musisz się przygotować już od września
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele istotnych zmian, m.in. zmiany w wystawianiu faktur na podstawie paragonów Zmiany w wystawianiu faktur na podstawie paragonówNajważniejszą projektowaną zmianą jest ograniczenie możliwości wystawiania faktur z NIP-em nabywcy do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących ...

  PIT 19.06.2019
  Zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia
  Wynagrodzenia dla młodych ludzi uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego z umów zlecenia oraz umów o dzieło będą mogły korzystać ze zwolnienia od PIT.Zwolnienie nie będzie miało charakteru obligatoryjnego. To podatnik będzie decydował czy chce z niego skorzystać czy też nie.Zwolnienie będzie przysługiwało do określonej wysokości uzyskanych przychodów.Będzie ...

  PIT 19.06.2019
  Diety przedsiębiorcy – co z kosztami podatkowymi
  Czy przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodów równowartość naliczonych diet z tytułu podróży z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której jest wykonywana działalność gospodarcza? Poznaj aktualne stanowisko organów.Jaki był problemZ wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił przedsiębiorca, który zapytał, czy będzie mógł ująć w kosztach uzyskania ...