Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 13.08.2019
  Obowiązkowo split payment - zmiany już od listopada br.
  Z początkiem lipca 2018 r. do ustawy o VAT dodane zostały przepisy określające stosowanie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Obecnie korzystanie przez podatników z tego mechanizmu jest dobrowolne. Od 1 listopada 2019 r. ma się to zmienić.W niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe.Będzie tak w przypadku dokonywania ...

  VAT i akcyza 13.08.2019
  Resort finansów wyjaśnił, jak obecnie korzystać z ulgi na kasę
  Poznaj zasady dotyczące zasad odliczania od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas online.Od 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675) - zwana dalej „ustawą wprowadzającą”. Ustawa ta wprowadza do ustawy o VAT zmiany w zakresie kas rejestrujących. ...

  VAT i akcyza 19.06.2019
  Zobacz, na jakie zmiany w VAT musisz się przygotować już od września
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele istotnych zmian, m.in. zmiany w wystawianiu faktur na podstawie paragonów Zmiany w wystawianiu faktur na podstawie paragonówNajważniejszą projektowaną zmianą jest ograniczenie możliwości wystawiania faktur z NIP-em nabywcy do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących ...

  PIT 19.06.2019
  Zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia
  Wynagrodzenia dla młodych ludzi uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego z umów zlecenia oraz umów o dzieło będą mogły korzystać ze zwolnienia od PIT.Zwolnienie nie będzie miało charakteru obligatoryjnego. To podatnik będzie decydował czy chce z niego skorzystać czy też nie.Zwolnienie będzie przysługiwało do określonej wysokości uzyskanych przychodów.Będzie ...

  PIT 19.06.2019
  Diety przedsiębiorcy – co z kosztami podatkowymi
  Czy przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodów równowartość naliczonych diet z tytułu podróży z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której jest wykonywana działalność gospodarcza? Poznaj aktualne stanowisko organów.Jaki był problemZ wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił przedsiębiorca, który zapytał, czy będzie mógł ująć w kosztach uzyskania ...

  PIT 19.06.2019
  Wyjazd integracyjny – sprawdź skutki w VAT
  Poznaj aktualne stanowisko organu podatkowego i dowiedz się, jakie obowiązki ma płatnik w związku z wyjazdem pracowników na wycieczkę.Jaki był problemJednostka zorganizowaławycieczkę turystyczno-krajoznawczą ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wycieczka będzie miała charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS (pracownicy, ...

  VAT i akcyza 30.05.2019
  Nowy wykaz podatników VAT od 1 września 2019 r.
  W wykazie zostaną zamieszczone  dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz ten będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco, raz na dobę, w każdy dzień roboczy.                     Ustawa z 12 kwietnia 2019 ...

  PIT 30.05.2019
  Wkrótce uproszczenia w prowadzeniu firmy
  Jeszcze w tym roku mają wejść w życie przepisy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Przewidują one m.in.: uproszczenia dla kartowiczów i złagodzenie zasad dokonywania wpłat na PFRON.Podatnicy na karcie  Projekt wprowadza możliwość dołączenia formularza PIT-16Z do wniosku CEIDG (art. 70 pkt 2 projektu).Celem tej zmiany jest zapewnienie przedsiębiorcy ...

  CIT 30.05.2019
  Inwestycja w obcym środku trwałym – jak prawidłowo rozliczyć
  Nakłady poniesione przez podatnika w obcym budynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, poprzez odpisy amortyzacyjne, już w okresie 10 lat, a więc czterokrotnie szybciej niż w przypadku amortyzacji własnych budynków niemieszkalnych. Amortyzacji podlegają – niezależnie od przewidywanego okresu używania – przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 30.05.2019
  Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – ważna uchwała NSA
  NSA w uchwale orzekł, że ustanowienie przez podatnika pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oznacza konieczność doręczania korespondencji związanej z tym postępowaniem pełnomocnikowi.Uchwała NSA (sygn. akt I FPS 3/18) dotyczy zawieszenia biegu terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.W uchwale tej NSA stwierdził, ...