Wszystkie artykuły

  Inne podatki i opłaty 10.05.2019
  Sprawdź, kiedy straty spowodowane kradzieżą możesz zaliczyć do kosztów
  Podatnik nie może bezwzględnie kwalifikować do kosztów podatkowych wydatków będących następstwem niezachowania przez niego należytej staranności – wyjaśnił dyrektor KIS. Poznaj szczegóły.W spółce pracowała nieuczciwa księgowa. Okazało się, że wyprowadziła z przedsiębiorstwa spore sumy pieniędzy, dochodziło też do fałszowania dokumentów (wydruków historii kont bankowych) ...

  VAT i akcyza 10.05.2019
  Jak rozliczyć w kosztach wartość pracy własnej wspólnika spółki osobowej
  W praktyce gospodarczej dosyć często spotykaną sytuacją jest świadczenie usług przez osobę fizyczną, będącą przedsiębiorcą na rzecz spółki osobowej. Kolejnym elementem jest posiadanie przez tę osobę statusu wspólnika tej spółki. Zasadne staje się zatem postawienie pytania, czy wynagrodzenie wypłacane na rzecz takiego wspólnika może stanowić koszt uzyskania przychodu tego wspólnika, ...

  VAT i akcyza 10.05.2019
  Poznaj najnowsze zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
  Jeszcze w 2018 roku Sejm uchwalił nowelizację zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym. Mimo iż pierwsze przepisy weszły w życie już we wrześniu, większość z nich zaczęła obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r. Ponadto w drugiej połowie ubiegłego roku pojawiły się dwie inne ustawy, które zmieniły zasady wprowadzone przez samą nowelę. Jakie ostatecznie zmiany wynikną dla ...

  VAT i akcyza 10.05.2019
  Zakaz prowadzenia działalności wykluczy podmiot z kręgu podatników VAT
  Z początkiem bieżącego roku ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, kiedy naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania przedsiębiorcy jako podatnika VAT, tudzież będzie zobligowany do usunięcia go z rejestru takich podatników.   Od 2 stycznia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła zmiany do przepisów obowiązujących w zakresie rejestrowania przedsiębiorców ...

  VAT i akcyza 10.05.2019
  Sprawdź, jak zmieniły się wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K na 2019 rok
  Z początkiem lutego weszły w życie przepisy zmieniające niektóre wzory deklaracji rozliczeniowych do celów VAT. Ich wdrożenie ma związek z nowymi regulacjami wprowadzającymi uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o VAT, dokonana mocą ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia ...

  PIT 26.04.2019
  Uwaga! Nowe przepisy dla podatników
  Rząd przyjął właśnie Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022. Zmiany zakładają m.in.: obowiązkowy split payment dla niektórych branż, obniżenie stawki podatkowej z 18% do 17%.Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) jest uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia danego roku i stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. W ...

  VAT i akcyza 26.04.2019
  Uwaga! Nowe zasady korzystania z ulgi na kasę
  Od ma wejść w życie nowe rozporządzenie w sprawie ulgi na zakup kas. Czy skorzystasz z preferencji na zakup kasy online?Zmiany w uldze wynikające z ustawy o VATNa początkuprzypomnijmy o dwóch najważniejszych zmianach w zakresie ulgi na zakup kas wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy o VAT. Pierwszą z nich jest ograniczenie możliwości korzystania z ulgi na zakup kas tylko w ...

  PIT 26.04.2019
  Zobacz, jakie zmiany w PIT wejdą w życie jeszcze w tym roku
  Ulga w PIT dla młodych pracowników (do ukończenia 26. roku życia), zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%. Takie zmiany w PIT czekają podatników w najbliższym czasie.Bez PIT Nowa ulga obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy. Według szacunków MF z ulgi skorzysta 1,5 mln młodych pracowników. ...

  CIT 26.04.2019
  Zmieniają się wzory niektórych formularzy CIT
  Właśnie pojawiły się nowe wzory niektórych formularzy, chodzi: o CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK. Pobierz nowe wzory.Minister finansów przedłużył termin do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (rozporządzanie z 21 marca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 549).Więcej na ten temat ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 26.04.2019
  Od 2020 roku zmiany w zakresie czynności kontrolnych
  Wraz z początkiem przyszłego roku wejdzie w życie nowa Ordynacja podatkowa. Zobacz co się zmieni w zakresie czynności kontrolnych.Czynności kontrolne będą dokonywane, podobnie jak to jest teraz, w obecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub jego pełnomocnika, chyba że sam zrezygnuje z tego prawa, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, a księgi będą udostępniane ...