Wszystkie artykuły

  Prawo administracyjne 21.04.2022
  E-administracja - elektroniczne możliwości administracji
  Przepisy, które mają wprowadzić administrację w świat usług elektronicznych pojawiły się w projekcie z 21 kwietnia 2022 r. Niektóre, zdawałoby się oczywiste kwestie - zostały w końcu przeniesione na grunt administracji. Ustawa ma być podstawą prawną dla funkcjonowania e-administracji. W związku z tym, wprowadza ona rozwiązania "elektroniczne" aż do 13 ustaw, takich jak m.in.:1) ...

  Prawo administracyjne 16.04.2022
  Dodatek osłonowy - jeszcze można złożyć wniosek
  Wprowadzony pod koniec roku dodatek osłonowy ma niwelować podwyżki cen energii, gazu i żywności. Jest elementem tarczy antyinflacyjnej. Złożono już wnioski na ponad 1 mld. zł. O funkcjonowaniu pierwszego kwartału dodatku osłonowego informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dodatek osłonowy przeznaczony jest dla niemal 7 mln. gospodarstw domowych w Polsce. Na ten cen w budżecie zarezerwowano ...

  Prawo administracyjne 15.04.2022
  Likwidacja absurdów ukraińskiej specustawy
  Dwutygodniowe obowiązywanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyniosło wnioski o tym, co należy zmienić. 14 kwietnia Prezydent podpisał nowelizację. Kwestie formalneW kwestiach formalnych nastąpi zmiana danych przechowywanych w rejestrze obywateli Ukrainy. Informacje zostaną uzupełnione o miejsce urodzenia oraz kraju urodzeni, a także unikalny numer ewidencyjny nadany przez ukraińskie ...

  Prawo administracyjne 10.04.2022
  Zakaz zabudowy - co z odszkodowaniem?
  W przypadku, gdy akt prawa ogranicza możliwość wykonywania prawa własności, poprzez wprowadzenia zakazu zabudowy, obywatel ma prawo do odszkodowania. Nawet jeśli jego pozew o odszkodowanie został złożony po terminie. Na takim stanowisku stoi Rzecznik Praw Obywatelskich, kierujący sprawę do Sądu Najwyższego. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w Sądzie Najwyższym, w sprawie obywatela, ...

  Prawo administracyjne 07.04.2022
  Gminy jednak będą organizować lokale zamienne
  Rzecznik Praw Obywatela prosi o wyjaśnienia sytuacji lokatorów mieszkań w budynkach wymagających rozbiórki. Gminy nie mają już obowiązku zapewnienia lokali zamiennych. Potrzebna jest pilna zmiana przepisów.Obowiązki gmin zmieniły się z dniem 31 grudnia 2021 r. Od tego momentu jedynie właściciel budynku będzie miał obowiązek zapewnienia lokali zamiennych, jeśli budynek wymaga opróżnienia, ...

  Prawo administracyjne 05.04.2022
  Zmiany zasad wydawania numeru PESEL dla uchodźców
  Pojawił się projekt kolejnej zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Główne zmiany dotyczą procedury wydawania numeru PESEL. Mają one usprawnić i przyspieszyć otrzymanie numeru przez obywatela Ukrainy, a jednocześnie pozwolić urzędom normalnie funkcjonować mimo nawału spraw. Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jest to kolejna zmiana specustawy. ...

  Prawo administracyjne 27.03.2022
  Prezydent zmienia przepisy dotyczące pomocy Ukrainie
  W sobotę 25 marca Prezydent podpisał trzy ustawy, które odnoszą się do kwestii pomocy obywatelom Ukrainy na terytorium Polski i trwającego tam konfliktu. 1. Ustawa z 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceUstawa wykreśla słowo "bezpośrednio" w przepisach ...

  Prawo administracyjne 24.03.2022
  Wnioski o wypłatę świadczeń związanych z wyżywieniem uchodźcy
  Gmina czyli kto?Wniosek o wypłatę świadczenia związanego z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania uchodźcom będzie rozpatrywany przez gminę lub gminne osoby prawne. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania ...

  Prawo administracyjne 23.03.2022
  Elektroniczna ewidencja dzieci bez opieki - kolejna zmiana specustawy
  Do sejmu wpłynął kolejny projekt zmieniający specustawę. Tym razem dotyczy on dzieci, które na teren Polski przybyły bez opieki w ogóle, lub pod opieką osób sprawujących nad nimi pieczę w ramach organizacji zajmujących się opieką zastępczą. Nowe przepisy zapowiadają stworzenie swoistego elektronicznego systemu ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy. Ma on dotyczyć jedynie dzieci, ...

  Prawo administracyjne 20.03.2022
  Najnowsza tarcza antykryzysowa - tym razem AntyPutinowska
  Premier zapowiedział wprowadzenie najnowszej tarczy antykryzysowej. Nowe rozwiązania mają zabezpieczyć Polaków przed skutkami wzrostu cen surowców, przede wszystkim gazu, a także cen żywności i cen nawozów. Tarcza ma być odpowiedzią na negatywne skutki konfliktu zbrojnego toczącego się na terytorium Ukrainy. Regulacje mają za zadanie przeciwdziałać inflacji. Rząd nie zapomina także ...