Nagroda roczna w zaświadczeniu ZUS Rp-7

Data: 22-07-2013 r.

Pracodawca wypłacający określony składnik wynagrodzenia (np. nagroda roczna) po upływie danego roku, przy wystawianiu zaświadczenia ZUS Rp-7 powinien go doliczyć do przychodu za ten rok, za który przysługuje. Nie ma znaczenia, kiedy dany składnik stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia i kiedy pracodawca opłacił od niego te składki.

Ustalenie emerytury przyznanej na tzw. dotychczasowych zasadach (dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., a także tych urodzonych w latach 1949-1968, które do końca 2008 roku spełniły warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury) uzależnione jest m. in. od wysokości wynagrodzeń wnioskodawcy uzyskanych w latach wskazanych do obliczenia podstawy wymiaru świadczenia. Pracodawca, który zatrudniał (zatrudnia) pracownika występującego o emeryturę musi wystawić zaświadczenie potwierdzające wysokość wypłaconego mu wynagrodzenia w poszczególnych latach kalendarzowych.

Najlepiej, gdy skorzysta w tym celu z formularza opracowanego przez ZUS - ,,Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu” (druk ZUS Rp-7), który zawiera rubryki na wpisanie wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia podstawy wymiaru świadczenia. Najważniejszą częścią formularza ZUS Rp-7 jest tabela zamieszczona w punkcie trzecim. Pracodawca podaje w niej zarobki pracownika osiągnięte w poszczególnych latach kalendarzowych. Wypełniając ją powinien uwzględnić tylko te składniki wynagrodzenia (dochodu, przychodu), które stanowiły podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (przed 1 stycznia 1999 r.) lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (po 31 grudnia 1998 r.) w myśl przepisów obowiązujących w okresie, za które przysługiwały.


Przykład:
Pracodawca wypłaca nagrody roczne w grudniu każdego roku za bieżący rok. Wyjątkowo jednak nagrodę za 2012 r. wypłacił w styczniu 2013 r. Kwotę tej nagrody wykazał w raporcie miesięcznym za ten miesiąc i 15 lutego 2013 r. opłacił od tej nagrody składki do ZUS. W wystawianym zaświadczeniu ZUS Rp-7 powinien ją doliczyć do przychodu za ten rok, za który przysługuje, jeśli ustalenie takiej przynależności jest możliwe.

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że obliczając podstawę wymiaru emerytury lub renty ZUS zalicza poszczególne składniki do okresu, za który przysługują. Gdy nie jest to możliwe wypłatę dolicza do miesiąca, w którym została wypłacona.

Podstawa prawna: art. 15, art. 125 i art. 125a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).Dariusz Noszczak
, ekspert od emerytur i rent
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32597 )
Array ( [docId] => 32597 )

Array ( [docId] => 32597 )