Na urlopie bezpłatnym można pracować na umowę zlecenia

Data: 06-06-2013 r.

Pracownik w okresie urlopu bezpłatnego nie podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy o pracę. Pozostaje on w stosunku pracy, jednak nie świadczy pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia.

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym nie posiada statusu „własnego pracownika”. W czasie takiej przerwy stosunek pracy ulega zawieszeniu. Zawarcie z pracownikiem w tym czasie umowy zlecenia powoduje konieczność zgłoszenia tego pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, tak jak zleceniobiorcy niebędącego równocześnie pracownikiem.

Pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę od dnia zatrudnienia do zakończenia pracy, podlega ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W czasie tego okresu pracodawca zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wyjątkiem mogą być przerwy w podleganiu ubezpieczeniu z różnych przyczyn, za które składek nie należy opłacać.

Jedną z takich przerw w opłacaniu składek jest urlop bezpłatny. Osoba ta nadal będzie pracownikiem – na pracodawcy ciąży obowiązek przekazania informacji do ZUS raporcie ZUS DRA, o przerwie w podleganiu ubezpieczeniom.

Przykład: W okresie od 1 do 30 czerwca 2013 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. Pracodawca złoży za pracownika raport ZUS RSA kod tytułu ubezpieczenia 01 10 XX (pracownik), w którym poda okres 1.06.2013-30.06.2013 oraz kod świadczenia/przerwy 111 (urlop bezpłatny). ZUS RCA pracodawca nie składa, ponieważ pracownik nie otrzymał wynagrodzenia i podstawa wymiaru oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 0 zł.

Przykład: W okresie od 1 maja do 30 czerwca 2013 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. W maju 2013 r. pracodawca wypłacił pracownikowi zaległą premię za kwiecień 2013 r. w wysokości 2.000 zł. Za maj 2013 r. pracodawca powinien złożyć za pracownika: ZUS RSA kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx (pracownik), wskazując okres 01.05.2013–31.05.2013 z kodem świadczenie/przerwy111 (urlop bezpłatny); ZUS RCA z kodem 01 10 xx w którym składki na ubezpieczenia społeczne zostaną naliczone od kwoty 2.000 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty 1.725,80 zł (2.000 zł –274,20 zł – składki finansowane ze środków pracownika).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33062 )
Array ( [docId] => 33062 )