Choroba obejmująca niepełny miesiąc a wynagrodzenie urlopowe

Autor: Bogdan Majkowski
Data: 06-05-2014 r.

Zasadę pomijania przy obliczeniach miesięcy, w których pracownik nie otrzymał składników zmiennych uwzględnianych w podstawie wynagrodzenia urlopowego stosujemy tylko wówczas, gdy dany składnik nie przysługiwał za cały miesiąc kalendarzowy.

Zasada nie ma zastosowania w sytuacji, gdy pracownik otrzymał taki składnik, ale w zmniejszonej wysokości z uwagi na to, że przez część miesiąca nie świadczył pracy, np. z powodu pobytu na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym, macierzyńskim, czy też wychowawczym. W takim przypadku podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w okresie, z którego podstawa taka była ustalona. Stosujemy więc ogólną zasadę wynikającą z § 9 ust. 1 rozporządzenia urlopowego.

Przykład:

W dniach od 5 do 9 maja 2014 r. pracownica zatrudniona w podstawowym wymiarze czasu pracy przebywała na urlopie wypoczynkowym. Pensja tej osoby składa się ze stałego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4.300 zł oraz regulaminowej premii miesięcznej w wysokości od 10 do 25% poborów zasadniczych. W lutym, z uwagi na pobyt na zwolnieniu lekarskim w dniach od 3 do 14, pracownica przepracowała tylko 80 godzin (10 dni roboczych × 8 godzin), w związku z czym premia była odpowiednio zmniejszona i wyniosła 234,56 zł. Z kolei w marcu, w dniach od 3 do 21 osoba ta przebywała na urlopie bezpłatnym. Przepracowała więc tylko 48 godzin (6 dni roboczych × 8 godzin) otrzymując premię w wysokości 123,56 zł. Natomiast w kwietniu nie było żadnych absencji, w związku z czym przepracowane zostały 168 godziny (21 dni roboczych × 8 godzin), a premia wyniosła 543,12 zł.

Z uwagi na to, że nieobecności w lutym i marcu nie objęły pełnych miesięcy kalendarzowych, przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego miesiące te nie mogą być zastąpione innymi, tak jak w przypadku absencji obejmujących cały miesiąc kalendarzowy. Ustalając podstawę wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych pracodawca powinien więc uwzględnić premie również za te miesiące, mimo, że z uwagi na nieobecności w pracy były one odpowiednio niższe.

Podstawa wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych wyniosła więc 901,24 zł (234,56 zł + 123,56 zł + 543,12 zł), a samo wynagrodzenie 121,60 zł [(901,24 zł : 296 godzin przepracowanych w okresie luty-kwiecień) × 40 godzin roboczych objętych urlopem] = 3,04 zł × 40 godzin = 121,60 zł.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34806 )
Array ( [docId] => 34806 )