Przy wynagrodzeniu urlopowym nie uwzględnia się wszystkich wypłat

Data: 24-02-2014 r.

Za okres pobytu na urlopie wypoczynkowym pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie osiągnąłby, gdyby w tym czasie pracował. Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego nie bierze się pod uwagę m.in. nagród jubileuszowych.

Wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących z tytułu stosunku pracy. Nie bierze się tu jednak pod uwagę:

 
 • jednorazowych albo nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania lub za określone osiągnięcie,

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz niezawinionego przez pracownika przestoju,

 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 • ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

 • kwoty wyrównania wynagrodzenia za pracę do wysokości wynagrodzenia minimalnego,

 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (popularnie zwanego trzynastką) oraz należności z tytułu udziału w zysku albo w nadwyżce bilansowej,

 • odpraw emerytalno-rentowych oraz innych odpraw pieniężnych,

 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Przykład 1:

W okresie od 3 do 21 marca 2014 r. pracownik jednostki budżetowej przebywa na urlopie wypoczynkowym. W marcu osobie tej wypłacono trzynastkę za 2013 r. w kwocie 3.656,70 zł oraz nagrodę za zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci pracowników w wysokości 1.400 zł. Obie kwoty powinny być pominięte przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika składa się tylko ze składników określonych w stałej miesięcznej stawce, nie trzeba dokonywać żadnych przeliczeń. Takie składniki uwzględnia się bowiem w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości przysługującej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Zasada ta dotyczy także dodatków albo premii, których wysokość ustalona jest jako stały procent naliczany od stałego miesięcznego składnika – najczęściej od wynagrodzenia zasadniczego.

Przykład 2:

Pensja pracownicy składa się z wynagrodzenia zasadniczego określonego w stałej miesięcznej stawce wynoszącej 3.450,90 zł, dodatku stażowego w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz miesięcznej premii regulaminowej w stałej wysokości określonej na 10% płacy zasadniczej. W dniach od 10 do 28 marca 2014 r. osoba ta przebywała na urlopie wypoczynkowym. Z uwagi na to, że wynagrodzenie pracownicy składa się tylko ze składników określonych w stałej miesięcznej wysokości, pracodawca nie musi dokonywać żadnych przeliczeń, aby ustalić przysługujące jej wynagrodzenie urlopowe. Za marzec br. powinna ona otrzymać normalne wynagrodzenie, na które składają się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.450,90 zł, dodatek stażowy w wysokości 690,18 zł oraz premia miesięczna w kwocie 345,09 zł. Łączne wynagrodzenie pracownicy wyniosło więc 4.486,17 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33972 )
Array ( [docId] => 33972 )