Dopłaty do wypoczynku ze środków socjalnych – składki ZUS

Data: 25-06-2014 r.

Aby wydatek na wypoczynek pracowników mógł być objęty zwolnieniem składkowym, nie wystarczy samo sfinansowanie go ze środków funduszu socjalnego. Musi być jeszcze dokonany zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pierwszym wymogiem jest to, aby dofinansowanie przeznaczone było na działalność socjalną w rozumieniu ustawy o ZFŚS.

Pod pojęciem działalności socjalnej należy rozumieć m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, w tym dopłaty do wypoczynku urlopowego. Drugim warunkiem jest uzależnienie przyznania i wysokości od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej pracownika. Możliwość takiego dofinansowania musi także przewidywać regulamin gospodarowania środkami ZFŚS obowiązujący u pracodawcy. Jeżeli dopłata z funduszu socjalnego do wypoczynku urlopującego pracownika spełnia powyższe wymogi, to nie należy jej uwzględniać w podstawie wymiaru składek.

 

Z podstawy wymiaru składek mogą być wyłączone dopłaty z ZFŚS do różnych form wypoczynku pracowników. Ustawa o ZFŚS nie precyzuje, co należy rozumieć pod tym pojęciem, pozostawiając rozstrzygnięcie tej kwestii pracodawcom. Doprecyzowanie tego zagadnienia powinno znaleźć się w zakładowym regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS, który opracowuje pracodawca, przy czym jego treść musi być uzgodniona ze związkami zawodowymi albo pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów (art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS).

W praktyce najczęściej można spotkać się z dopłatami do wczasów organizowanych przez podmioty zajmujące się tym zawodowo, np. biura podróży. Dofinansowanie może jednak objąć również inne formy, np. wypoczynek zorganizowany indywidualnie przez pracownika, czyli wczasy pod gruszą, spływy kajakowe czy też różnego rodzaju wycieczki. Niektóre firmy dofinansowują także wyjazdy do sanatorium, wychodząc z założenia, że pracownicy – oprócz zabiegów rehabilitacyjnych – mają organizowane tam wycieczki, zwiedzanie muzeów, wystaw, a także występy artystyczne. Można więc uznać, że jest to także pewna forma wypoczynku.

Dopłaty z ZFŚS mogą być przeznaczone również na dofinansowanie wypoczynku dzieci pracownika, w tym kolonie, zimowiska albo obozy.

Składek nie nalicza się od dopłat z ZFŚS do wszystkich form wypoczynku określonych w stosownym regulaminie, pod warunkiem że spełnione są pozostałe warunki wynikające z ustawy o ZFŚS.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35180 )
Array ( [docId] => 35180 )