Jak dopełniać podstawę ekwiwalentu za urlop

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 12-09-2014 r.

Uzupełnienia podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego dokonuje się bez względu na rodzaj nieobecności pracownika w pracy. Przepisy nie przewidują w tym względzie żadnych wyjątków.

Do wyznaczenia kwoty, jaką pracownik powinien otrzymać tytułem urlopu, którego nie udało mu się wykorzystać do dni ustania stosunku pracy, niezbędne jest ustalenie właściwej bazy obliczeniowej.

 

Składniki wynagrodzenia a podstawa wymiaru ekwiwalentu

Składniki pensji uwzględniane w podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop (oraz sposób ich uwzględniania)

Świadczenia pomijane przy obliczeniach ekwiwalentu urlopowego

składniki stałe w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu

  • składniki wymienione w § 6 rozporządzenia urlopowego (chodzi tu np. o: jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy),
  • premie uznaniowe nieposiadające charakteru roszczeniowego (wyrok SN z 20 lipca 2000 r., I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77),
  • należności wypłacone celem zrekompensowania zatrudnionemu poniesionych przez niego wcześniej wydatków, np.: ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej, diety i inne należności za delegacje,
  • świadczenia pozapłacowe, np.: pakiety medyczne finansowane przez zakład pracy, bony z zfśs lub ze środków obrotowych,
  • wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika z innych źródeł niż stosunek pracy, np. z tytułu umowy zlecenie (wyrok SN z 4 marca 2008 r., sygn. akt II PK 183/07).

 

składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (bez względu na okres, za jaki składniki te przysługują)

 

składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc w średniej wysokości wypłaconej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (bez względu na okres, za jaki składniki te przysługują)

Nierzadko w okresie, z którego wyznaczana jest podstawa ekwiwalentu urlopowego, podwładny nie wypracował pełnego obowiązującego go nominału czasu pracy. W takim przypadku wyliczenia nieco się komplikują, ponieważ trzeba wtedy dokonać tzw. dopełnienia podstawy. Polega ono na:

  • podzieleniu faktycznie uzyskanego przez pracownika wynagrodzenia przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało oraz
  • pomnożeniu otrzymanego wyniku przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby (w ciągu 3 lub 12 miesięcy) w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35684 )
Array ( [docId] => 35684 )