Świadczenie urlopowe nie zależy od stażu pracy w danym roku

Autor: Izabela Nowacka
Data: 02-06-2014 r.

Dla nabycia uprawnienia do świadczenia urlopowego nie ma znaczenia długość okresu przepracowanego w danym roku u danego pracodawcy. Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje ono w pełnej wysokości, o ile przebywał na urlopie wypoczynkowym wymagane 14 dni kalendarzowych.

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą:

  • tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub

  • wypłacać świadczenia urlopowe – również według ustawy o ZFŚS.

Zatem obowiązanymi do wypłaty świadczeń urlopowych w 2014 r. są pracodawcy:

  • niezobligowani do utworzenia ZFŚS, tj. zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

  • którzy nie założyli ZFŚS, a jednocześnie nie zrezygnowali w tym roku z wypłaty świadczeń urlopowych, dopełniając formalności w tym zakresie, do końca stycznia 2014 r. (poinformowanie pracowników o niewypłacaniu świadczeń urlopowych),

  • którzy nie prowadzą działalności w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (te jednostki obowiązkowo tworzą ZFŚS, bez względu na liczbę zatrudnionych).

Świadczenie urlopowe pracodawca wypłaca raz w roku, każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (jednorazowo).

Prawo do świadczenia urlopowego nie jest uzależnione ani od stażu pracy (ogólnego bądź zakładowego), ani od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej pracownika. Nie ma również znaczenia, że pracownik korzystał z urlopu zaległego albo bieżącego. Pracownik zatrudniony przez część danego roku – jeśli skorzysta z wypoczynku w wymiarze wymaganym przepisami – otrzyma świadczenie urlopowe w pełnej wysokości.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35003 )
Array ( [docId] => 35003 )