W wynagrodzeniu urlopowym uwzględnia się zmienne składniki wynagrodzenia

Data: 24-02-2014 r.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się w różny sposób – w zależności od tego, czy wynagrodzenie pracownika składa się ze składników stałych czy zmiennych. W przypadku składników zmiennych uwzględnia się je w wysokości 3 lub 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wynagrodzenie pracownika może się składać ze składników zmiennych przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc. Tego rodzaju składniki w podstawie wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej danej osobie w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Przykład:

W dniach od 17 do 28 marca 2014 r. pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego. Pobory tej osoby składają się z wynagrodzenia zasadniczego określonego w stałej miesięcznej stawce wynoszącej 2.698,76 zł oraz regulaminowej premii miesięcznej w wysokości od 5 do 40% wynagrodzenia zasadniczego. W związku z tym, że wysokość premii nie jest stała, do podstawy wynagrodzenia urlopowego pracodawca powinien przyjąć kwoty wypłaconych pracownikowi premii w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, tj. z okresu grudzień 2013 r. – luty 2014 r. W grudniu ub.r. pracownik otrzymał premię w wysokości 269,87 zł, w styczniu 2014 r. 498,12 zł, a w lutym 354,10 zł. Do podstawy wynagrodzenia urlopowego liczonej ze składników zmiennych powinna więc być przyjęta kwota 1.122,09 zł (269,87 zł + 498,12 zł + 354,10 zł).

W niektórych sytuacjach składniki zmienne powinniśmy przyjąć z dłuższego okresu, ale nie przekraczającego 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Z taką potrzebą będziemy mieć do czynienia wówczas, jeśli wysokość tych składników podlega znacznym wahaniom.

Przykład:

Pracownik wynagradzany jest prowizyjnie. Usługi, które świadczy w ramach umowy o pracę mają charakter sezonowy, w związku z czym jego wynagrodzenie ulega znacznym wahaniom. Najwyższe jest wiosną oraz w okresie sezonu letniego, kiedy to stanowi równowartość nawet kilkunastu wynagrodzeń minimalnych miesięcznie. Natomiast w pozostałych miesiącach odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W tym przypadku podstawa wynagrodzenia urlopowego powinna być ustalana z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33973 )
Array ( [docId] => 33973 )