Wynagrodzenie za urlop w długi weekend trzeba oddzielnie ustalić dla kwietnia i maja

Data: 05-06-2013 r.

Jeśli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na przełomie dwóch miesięcy bez dnia przerwy – przy czym sobota czy niedziela nie stanowią przerwy – do ustalenia wynagrodzenia za urlop w jednym i drugim miesiącu przyjmuje się tę samą podstawę wymiaru. Dla ustalenia podstawy decydujący jest moment rozpoczęcia urlopu.

Od wielu lat powszechne jest korzystanie z wolnych dni w okresie weekendu majowego. Jak prawidłowo naliczyć pracownikowi wynagrodzenie za urlop, gdy korzysta z niego w kwietniu i maju wskazujemy poniżej.

Przykład:

Pracownik Andrzej Piątek jest zatrudniony w firmie „Baltazar” na pełny etat. Otrzymuje pensję w wysokości 3.600 zł brutto miesięcznie oraz prowizję od zysku, która za kwiecień wyniosła 1.800 zł, za marzec 2.500 zł, za luty 1.500 zł a za styczeń 1.000 zł. Od 29 kwietnia 2013 r. do 2 maja 2013 r. tj. 3 dni (24 godz.) pan Andrzej przebywał na urlopie wypoczynkowym. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz kwota wolna od podatku?

Ponieważ pracownik był na urlopie 2 dni w kwietniu i 1 dzień w maju, wynagrodzenie oblicza się oddzielnie.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych ustala się z miesięcy poprzedzających miesiąc jego rozpoczęcia. Zatem w tym przypadku należy wziąć pod uwagę składniki wypłacone w marcu, lutym i styczniu.

 

Wynagrodzenie za kwiecień:

Składniki zmienne wypłacone w:

Kwota składników zmiennych

Godziny do przepracowania

marcu

2.500,00

168

lutym

1.500,00

160

styczniu

1.000,00

176

razem

5.000,00

504

Wynagrodzenie urlopowe ze składników stałych

1) sumę składników określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu (kwietniu),

2) stawkę za 1 godzinę mnoży się przez liczbę godzin urlopu i odejmuje otrzymaną kwotę od wynagrodzenia otrzymywanego w stałej wysokości:

· 3.600,00 zł : 168 godz. do przepracowania w kwietniu = 21,43 zł/godz.,

· 21,43 zł × 16 godz. urlopu w kwietniu = 342,88 zł (wynagrodzenie urlopowe ze składników stałych),

· 3.600,00 zł – 342,88 zł = 3.257,12 zł (wynagrodzenie stałe za przepracowaną część miesiąca).

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych

1) podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,<s> </s>

2) tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy mnoży się przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu:

· 5.000,00 zł : 504 godz. = 9,92 zł/godz.,

· 9,92 zł/godz. × 16 godz. urlopu = 158,72 zł (wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników).

Wynagrodzenie urlopowe ogółem

342,88 zł + 158,72 zł = 501,60 zł.

Wynagrodzenie brutto

· 3.257,12 zł + 501,60 zł = 3.758,72 zł.

· 3.758,72 zł + 1800,00 zł = 5.558,72 zł

Wynagrodzenie netto

Poz.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie brutto wraz z prowizją za kwiecień

5.558,72 zł

2.

Składka emerytalna finansowana przez pracownika

poz. 1 × 9,76%

542,54 zł

3.

Składka rentowa finansowana przez pracownika

poz. 1 × 1,5%

83,38 zł

4.

Składka chorobowa

poz. 1 × 2,45%

136,19 zł

5.

Razem składki ZUS finansowane przez pracownika

poz. 2 + poz. 3 + poz. 4

762,11zł

6.

Podstawa składki zdrowotnej

poz. 1 – poz. 5

4.796,61 zł

7.

Składka zdrowotna

poz. 6 × 9%

431,70 zł

8.

Koszty uzyskania przychodu

111,25 zł

9.

Przychód do opodatkowania

poz. 1 – poz. 5 – poz. 8,

gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

4.685,00zł

10.

Kwota zmniejszająca podatek

46,33 zł

11.

Podatek

poz. 9 × 18% – poz. 10

843,30 zł – 46,33 zł = 796,97 zł

12.

Część składki zdrowotnej odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy

poz. 6 × 7,75%

371,74 zł

13.

Zaliczka na podatek

poz. 11 – poz. 12,

gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

425,00 zł

14.

Wynagrodzenie netto łącznie z prowizją

poz. 1 – poz. 5 – poz. 7 – poz. 13

3.939,91 zł

Wynagrodzenie za maj

Składniki zmienne wypłacone w:

Kwota składników zmiennych

Godziny do przepracowania

marcu

2.500,00

168

lutym

1.500,00

160

styczniu

1.000,00

176

razem

5.000,00

504

Wynagrodzenie urlopowe ze składników stałych

· 3.600,00 zł : 160 godz. do przepracowania w maju = 22,50 zł/godz.,

· 22,50 zł × 8 godz. urlopu w maju = 180,00 zł (wynagrodzenie urlopowe ze składników stałych),

· 3.600,00 zł – 180,00 zł = 3.420,00 zł (wynagrodzenie stałe za przepracowaną część miesiąca).

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych

· 5.000,00 zł : 504 godz. = 9,92 zł/godz.,

· 9,92 zł/godz. × 8 godz. urlopu = 79,36 zł (wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników).

Wynagrodzenie urlopowe ogółem

180,00 zł + 79,36 zł = 259,36 zł.

Wynagrodzenie brutto ogółem

3.420,00zł + 259,36 zł = 3.679,36 zł + ustalona prowizja za maj

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Aneta Ćwirzeń, specjalista w zakresie prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33079 )
Array ( [docId] => 33079 )