Nowy pracodawca nie powinien znać przyczyn zwolnienia dyscyplinarnego

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 17-04-2015 r.

Były pracodawca nie powinien udzielać informacji o przyczynach ustania stosunku pracy pracownika innemu pracodawcy. Ujawnienie ich może stanowić naruszenie dóbr osobistych zwolnionego pracownika oraz prawa do ochrony jego danych osobowych.

Potencjalny pracodawca ma prawo uzyskać od kandydata na pracownika określone dane osobowe. Należą do nich:

 
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • data urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie tych danych następuje w formie oświadczenia kandydata, przy czym pracodawca ma prawo żądać ich udokumentowania (np. przedłożenia do wglądu świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy). Oprócz tego potencjalny pracodawca może żądać danych dodatkowych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z przepisów odrębnych. Zasada ta dotyczy np. danych o niekaralności.

Poprzedni pracodawca nie powinien udzielać kolejnemu informacji wykraczających poza obowiązkową treść świadectwa pracy wydanego byłemu pracownikowi. Takie wnioski można wysnuć nie tylko na podstawie analizy przepisów art. 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ale również w oparciu o wyjaśnienia GIODO dotyczące obecności osób trzecich podczas wręczania pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy. Wyjaśnienia te wprawdzie nie dotyczą wprost sytuacji opisanej w pytaniu, jednak wskazują kierunek interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście danych osobowych zwalnianego pracownika.

Udostępnianie informacji o wypowiedzeniu lub karze porządkowej nieupoważnionym w tym zakresie pracownikom jest nieuprawnione (wyjaśnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, http://www.giodo.gov.pl/348/id_art/4877/j/pl/).

Skoro więc udostępnienie w ramach tego samego zakładu pracy danych np. o zwolnieniu pracownika obwarowane jest ochroną danych osobowych, to tym bardziej przekazywanie informacji o powodach zwolnienia pracownika innemu pracodawcy (czyli osobie lub osobom spoza zwalniającego zakładu pracy) nie będzie dopuszczalne.

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36960 )
Array ( [docId] => 36960 )