Wypowiedzenie umowy po długiej chorobie pracownika

Data: 17-07-2014 r.

Rozwiązanie z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby jest możliwe dopiero po upływie okresu ochronnego z art. 53 kp. Pracodawca może również wypowiedzieć umowę pracownikowi, który wrócił do pracy po długiej chorobie, jeśli tylko jest w stanie udowodnić, że jego nieobecność zdezorganizowała pracę w firmie.

Załóżmy, że długo chorujący pracownik, który uzyskał po skończonym okresie zasiłkowym świadczenie rehabilitacyjne tylko na 3 miesiące, wraca do pracy po przesądzeniu o jego zdolności do pracy na danym stanowisku przez lekarza medycyny pracy. Czy w takiej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę już po jego powrocie, powołując się na dezorganizację pracy w związku z długą nieobecnością pracownika?

 

Jest to możliwe, ale pracodawca powinien być w tym przypadku wyjątkowo ostrożny. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że przyczyna wypowiedzenia może dotyczyć także okoliczności niezależnych od pracownika, np. dezorganizacji pracy spowodowanej długotrwałą nieobecnością pracownika.

Sąd Najwyższy w wyroku z 4 grudnia 1997 r. (I PKN 422/97, OSNAPiUS 1998/2/600) stwierdził, że nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej (wyznaczenia zastępstw) i pociągające za sobą wydatki na zatrudnienie pracowników w godzinach nadliczbowych lub innych osób na podstawie umów zlecenia, są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, chociażby były niezawinione przez pracownika i formalnie usprawiedliwione.

A zatem wypowiedzenie umowy pracownikowi, który wrócił do pracy po długiej chorobie, jest możliwe, gdy pracodawca udowodni, że nieobecność pracownika z tego powodu zdezorganizowała pracę w firmie.

Aby wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę było w takim przypadku uzasadnione, należy wykazać nie tylko długotrwałe absencje pracownika spowodowane chorobą, lecz także właśnie dezorganizację pracy wywołaną długotrwałą nieobecnością pracownika. W zasadzie bowiem nie tyle istotna jest długotrwałość i częstotliwość zwolnień lekarskich, co związana z nimi dezorganizacja pracy. Podążając rozumowaniem Sądu Najwyższego, trzeba uznać, że w sytuacji gdy długotrwałe i częste absencje pracownika nie dezorganizują pracy w firmie, to wypowiedzenie umowy z takich przyczyn nie wydaje się zasadne.

Z doświadczenia procesowego wynika, że rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z powodu długotrwałych absencji chorobowych pracownika jest bardzo trudne do obrony przed sądem pracy. Nie każda nieobecność powoduje bowiem dezorganizację, dlatego pracodawca podejmując decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę z powodu dezorganizacji pracy wywołanej długotrwałą chorobą pracownika, powinien zastanowić się, czy aby na pewno ten powód będzie w stanie udowodnić przed sądem w przypadku ewentualnego procesu sądowego. Sąd będzie bowiem badał, czy długotrwała choroba pracownika:

- spowodowała konieczność np. zatrudnienia innego pracownika na zastępstwo bądź na podstawie umowy zlecenia;
- przyczyniła się do tego, że pracodawca został zmuszony do odwołania innych pracowników z urlopów wypoczynkowych;
- generowała pracę w godzinach nadliczbowych w całym dziale, w którym zatrudniony był chorujący pracownik.

Magdalena Jaroszewska, prawnik, specjalista prawa pracy w Kancelarii Prawa Pracy www.iji.com.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35372 )
Array ( [docId] => 35372 )