Wszystkie artykuły

  Ochrona przyrody 04.01.2016
  Szkoda w środowisku – czyja odpowiedzialność?
  Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane w środowisku jest uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego (kc) oraz w Prawie ochrony środowiska (POŚ). Te dwie główne ustawy stanowią ramę do działań wobec poszkodowanych na skutek szkód w środowisku. Nie znaczy to jednak, że w uzupełnieniu postępowania sądy, które rozpatrują sprawy roszczeń na drodze cywilnoprawej, nie mogą odwołać ...

  Ochrona przyrody 26.11.2013
  Biomasa ma napędzać małe biogazownie
  Wytwarzanie biogazu lub energii z biogazu nie będzie wymagało koncesji a sprzedaż takiej energii ma być łatwa i zyskowna. Projekt nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii zawiera wiele przepisów dedykowanych wytwórcom biogazu rolniczego. Intencją ustawodawcy jest przesunięcie wykorzystania biomasy z procesu współspalania do spożytkowania jej bezpośrednio na miejscu powstawania, ...

  Ochrona przyrody 21.11.2013
  Nowe prawo o odnawialnych źródłach energii
  Najnowszy rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wskazuje, że Polska chce tylko formalnie promować zieloną energię; zamiast wspierać jej wytwórców poprzez dofinansowanie, przerzuca na nich całe ryzyko przedsięwzięcia.Komisja Europejska prowadzi działania mające na celu zapewnienie promocji stosowania energii z OZE, które docelowo mają doprowadzić do znacznego zwiększenia ...

  Ochrona przyrody 18.11.2013
  Wypaczony obraz lasu w szkoleniach z ekologii
  Wyrzucanie śmieci do lasu, niszczenie runa leśnego, zatrucia grzybami, naiwne podejście do kwestii wyrębu drzew to efekty braku edukacji leśnej. 20 proc. badanych podręczników nie zawiera w ogóle treści leśnych, a w mniej niż połowie są to wzmianki lub pojedyncze akapity.Lasy Państwowe od wielu już lat, choć nauczyciele rzadko z tego korzystają, realizują program edukacji leśnej. ...

  Ochrona przyrody 14.10.2013
  Brudne lasy są… ekologiczne!
  Leśnictwo, jako odrębna dziedzina wiedzy ma nieco ponad 200 lat. Przez większość tego czasu traktowano las niemal wyłącznie jako miejsce produkcji. Obowiązywała tzw. szkoła niemiecka. Drzewa traktowano jak… zboże. Sadzono, ścinano, sadzono, ścinano. Na dodatek dominowała monokultura. Problemy zaczynały się wówczas, kiedy w lesie pojawił się szkodnik.Całe hektary sosny to zaproszenie ...

  Ochrona przyrody 27.09.2013
  Odnawialne źródła energii: warto sięgnąć po doświadczenia niemieckie
  W Polsce należy oczekiwać znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej; to koszt wydatków inwestycyjnych i eksploatacyjnych elektrowni opartych na paliwach tradycyjnych i jądrowych oraz opłat za emisję dwutlenku węgla z elektrowni węglowych.Polska polityka energetyczna jest w tej chwili na rozdrożu, stąd bogate doświadczenie i koncepcje niemieckie warto szeroko rozpowszechnić i ocenić ...

  Ochrona przyrody 19.09.2013
  Ekologiczny las: powrót do natury wspiera turystykę leśną
  Dzięki trwającej już 17 lat, eksperymentalnej odbudowie naturalnego ekosystemu w mini kompleksie leśnym w Nadleśnictwie Mrągowo korzysta nie tylko natura, ale i zwolennicy ekoturystyki.Nadleśnictwo Mrągowo charakteryzuje się dużą ilością – 218, znacznie rozrzuconych kompleksów leśnych. W jednym z nich, w leśnictwie Borówko, niedaleko miejscowości Borowe, znajduje się nietypowy ...

  Ochrona przyrody 05.07.2013
  PZO N2000 ważny jak plan zagospodarowania przestrzennego
  Ochrona gatunków lub siedlisk na obszarach Natura 2000 musi odbywać się w sposób ciągły, planowy i spójny. Planując inwestycję lub rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej czy łowieckiej, należy dokładnie przeanalizować wszystkie dokumenty. Dokumentami strategicznymi mającymi zagwarantować odpowiednią ochronę gatunków i siedlisk są m.in. plany zadań ochrony obszaru Natura ...

  Ochrona przyrody 28.06.2013
  Szansa na dotacje na edukację ekologiczną
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela wsparcia na projekty związane z edukowaniem społeczeństwa pod względem zagadnień związanych z ekologią. Dofinansowanie mogą otrzymać parki narodowe oraz inne podmioty prowadzące działalność zgodną z zakresem programu priorytetowego. Warto sprawdzić, jak ubiegać się o taką dotację.Celem programu „Edukacja ekologiczna” ...

  Ochrona przyrody 12.06.2013
  Energetyka atomowa w Polsce: będą kształcić fachowców
  Obecnie żadna szkoła w Polsce nie uczy specjalistów z obszaru energetyki jądrowej. Ale lada moment powstaną szkoły średnie oraz kierunki studiów edukujących w tym zakresie.Ostateczną lokalizację pierwszej elektrowni poznamy zapewne pod koniec roku. Polska Grupa Energetyczna, jeśli wszystko ruszy zgodnie z planem, zamierza uruchomić pierwszy blok jądrowy w 2024 roku. Pierwszy, bowiem ...