Wszystkie artykuły

  Ochrona przyrody 02.05.2013
  Energetyka wiatrowa: Zmienne ruchy prądu z wiatru
  I w Polsce przyszedł czas, w którym prąd wytwarzany w tradycyjnych elektrowniach opalanych węglem – musi ustąpić energii powstającej z odnawialnych źródeł. Dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej w naszym kraju świadczy o tym, że jest to realne. Ostatnio jednak to tempo osłabło, a powodem impasu są przedłużające się prace legislacyjne.Energetyka odnawialna to nie jest wolny rynek, ...

  Ochrona przyrody 02.05.2013
  Biogazownie przyszłością energii odnawialnej
  W Polsce niemal wszędzie, gdzie ma być wytwarzana energia odnawialna w biogazowni rolniczej, mieszkańcy protestują przeciwko jej budowie, próbują ją zablokować. Często to się udaje. Protesty lokalnych społeczności są jedną z głównych przyczyn, dla których tego typu biogazowni jest w naszym kraju wciąż bardzo mało.Według rządowych planów do 2020 r. ma powstać w Polsce 2 tys. ...

  Ochrona przyrody 30.04.2013
  Niektóre gatunki będą lepiej chronione
  Obowiązująca od 1 października nowelizacja ustawy o ochronie przyrody rozszerzyła listy zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt, roślin oraz grzybów objętych ochroną gatunkową. Jednocześnie jednak dała regionalnym dyrektorom ochrony środowiska znacznie szersze niż dotąd uprawnienia do wydawania zezwoleń na odstępstwa od tych zakazów.Tylko nieliczne odstępstwa od zakazów ...

  Ochrona przyrody 30.04.2013
  Warto odwoływać się od negatywnej decyzji urzędu
  Inwestycja na obszarze Natura 2000 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na jej podstawie regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji lub odmawia jego wydania. Firma ma prawo odwołać się od niekorzystnej dla siebie decyzji urzędu.Jeśli inwestor złożył odwołanie, regionalny dyrektor ochrony ...

  Ochrona przyrody 30.04.2013
  Wystarczy anonimowa skarga i firma musi wykonać przegląd ekologiczny
  Organizacja ekologiczna, a nawet prywatna osoba, która podejrzewa, że działalność jakiegoś przedsiębiorstwa negatywnie wpływa na środowisko, może zawiadomić o tym organy ochrony środowiska. Urząd może wtedy nakazać firmie wykonanie szczegółowego opracowania określającego, czy przestrzegane są zasady i przepisy ochrony środowiska. Jego koszt to 30 tys. zł.Posądzana o negatywny ...

  Ochrona przyrody 22.10.2012
  Wpływ ekoedukacji na nasze życie
  Sprawy ekologii zalewają nasz z każdej strony. Bycie eko to nie tylko modny trend, to także coraz częściej szansa na świadome i zdrowe życie. Dlatego tak ważne jest dbanie o ten rodzaj edukacji. Ekoedukacja to ogół wiedzy, wzorów, postaw składających się na ekologiczne życie. Ekologiczne, czyli jakie? Świadome, bezpieczne, przyjazne środowisku. Składa się na nią wiele czynników.To ...