Wszystkie artykuły

  Stomatologia 12.01.2018
  Na co zwrócić uwagę, zawierając umowę ubezpieczenia OC
  Zawierając umowę z ubezpieczycielem, zweryfikuj, czy proponowana umowa uwzględnia 3 wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z rozporządzeniem: umowa powinna dotyczyć ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielania świadczeń ...

  Stomatologia 12.01.2018
  Ochrona danych osobowych – pytanie z praktyki
  Prowadzę gabinet stomatologiczny i zatrudniam pomoc stomatologiczną. Czy ja jako właściciel gabinetu muszę mieć jakiś dokument uprawniający mnie do przetwarzania danych osobowych?Gabinety stomatologiczne przetwarzają dane wrażliwe i są wyłączone z obowiązku uzyskiwania zgody pacjenta, gdyż gromadzą dane w celu ochrony jego zdrowia. Zwolnienie to obejmuje wszystkie podmioty, niezależnie ...

  Stomatologia 12.01.2018
  Ile kosztuje dentystę sprawa w sądzie
  Chcąc się procesować, dentysta sięgnąć musi do własnej kieszeni. Stosowną kwotę na rzecz Skarbu Państwa będziesz musiał zapłacić niezależnie od opłat uiszczanych dla własnego adwokata lub radcy oraz w razie przegranej kwot należnych przeciwnikowi. I to niezależnie od tego, czy sprawa ma charakter gospodarczy, cywilny czy pracowniczy.Istotne znaczenie ma to, czy stomatolog lub klinika ...

  Stomatologia 12.01.2018
  W jakim terminie masz obowiązek udostępnić dokumentację medyczną
  Jednym z najczęściej zadawanych pytań z zakresu dokumentacji medycznej jest to dotyczące terminu, w jakim należy udostępnić dokumentację medyczną. Przepisy co prawda regulują tę kwestię, ale niestety w sposób niejasny i nieprecyzyjny. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ...

  Stomatologia 12.01.2018
  Od 1 stycznia 2018 r. opłacasz składki ZUS tylko jednym przelewem
  Obecnie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,opłacasz jednym przelewem.Nie podajesz już na nim danych, które do 31 grudnia 2017 r. decydowały o identyfikacji wpłaty (NIP, REGON, typ wpłaty, numer deklaracji, miesiąc i rok, za który są opłacane składki, oraz numer decyzji, ...

  Stomatologia 12.12.2017
  Jak komunikować się z dorosłym pacjentem w dużym stresie
  Jedną z niepożądanych sytuacji w gabinecie stomatologicznym jest stres. Utrudnia on pracę, przeszkadza w procesie leczenia, wywołuje opór i reakcje obronne pacjenta. Ogranicza rozwój Twoich działań z zakresu profilaktyki – przecież zestresowany pacjent będzie unikał kontrolnych wizyt jak ognia. Jak rozładować napięcie? Jak się zachowywać, by ono nie wzrastało? Skorzystaj z poniższych ...

  Stomatologia 12.12.2017
  Dobrze prowadzona dokumentacja medyczna zapobiegnie niesłusznym roszczeniom
  Dokumentacja medyczna jest dla sądu dowodem szczególnym, niezależnym od relacji świadków, źródłem wiedzy na temat przebiegu zdarzeń, które stały się podstawą do zainicjowania przez pacjenta sprawy medycznej. Sprawdź, jakich błędów unikać, aby miała istotny walor w sądzie.Praca lekarza dentysty nie jest łatwa. Musisz być nie tylko lekarzem, ale także menedżerem, psychologiem ...

  Stomatologia 12.12.2017
  NIK: dentysto wystrzegaj się błędów w dokumentacji medycznej
  Niestety rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać 25 maja 2018 r., nie zawiera żadnych schematów postępowania. Co to oznacza w praktyce?Lekarz dentysta sam będzie ...

  Stomatologia 18.10.2017
  Masz wątpliwość, czy oświadczenie jest prawdziwe – jak je zweryfikować
  W placówce medycznej pojawiła się osoba z podpisanym przez pacjenta upoważnieniem i żąda dostępu do jego dokumentacji medycznej. W takiej sytuacji możesz mieć problem z weryfikacją takiego dokumentu. Podobnie, gdy oświadczenie otrzymasz pocztą. Jak wówczas postąpić?Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta powinno wskazywać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz ...

  Stomatologia 18.10.2017
  E-dokumentacja – jak bezpiecznie przechowywać dane pacjentów
  Lekarz dentysta może przechowywać dokumentację medyczną na własnym serwerze albo zdecydować się na outsourcing. Niezależnie jednak od tego, na które rozwiązanie się zdecydujesz, musi zadbać, aby była ona odpowiednio zabezpieczona zarówno przed utratą danych, jak i dostępem osób nieupoważnionych. Sprawdź, która z przedstawionych poniżej metod będzie dla Ciebie optymalna.Bezpieczne ...