Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 24.05.2022
  Nowy rok - stare rozwiązania, czyli co nas czeka w nowym roku szkolnym
  Po raz kolejny zostały zmienione przepisy dotyczące edukacji dzieci z Ukrainy w Polskich szkołach. W dniu 24 maja komentował je minister edukacji. Jego zdaniem, dotychczasowe regulacje znakomicie się sprawdziły, do tego stopnia, że ich obowiązywanie będzie przedłużone w kolejnym roku szkolnym.Zmiany w systemie edukacjiO nowych rozwiązaniach wprowadzonych w przepisach mówił Minister Edukacji ...

  Organizacja pracy placówki 14.05.2022
  Poziome kreski na świadectwie ósmoklasisty z Ukrainy
  Aby uczeń z Ukrainy skończył szkołę podstawową, musi uzyskać pozytywne oceny z zajęć obowiązkowych jedynie na poziomie VIII klasy i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Jeśli te warunki zostaną spełnione w miejscu ocen z innych przedmiotów na świadectwie znajdą się poziome kreski. Pojawiło się nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wprowadzające zmianę w organizacji ...

  Organizacja pracy placówki 05.05.2022
  Polska edukacja tylko dla mieszkających w Polsce?
  Dyrektor szkoły nie ma możliwości przyjęcia ucznia z polskim obywatelstwem i zgodzenia się na edukację domową, jeśli uczeń nie mieszka w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Edukacji i Nauki o zajęcie stanowiska.RPO zgłosił się po wyjaśnienia do Ministra Edukacji i Nauki, bo nie znalazł podstaw prawnych uzasadniających ograniczenie możliwości korzystania z polskiego ...

  Organizacja pracy placówki 29.04.2022
  Edukacja dzieci z Ukrainy - senat proponuje zmiany w specustawie
  Kolejną zmianę w specustawie ukraińskiej zaproponował Senat. Wypracowane przez niego przepisy dotyczą edukacji dzieci z Ukrainy. Rzecznik Praw Obywatelskich wydaje pozytywną opinię o zmianach. Inny program nauczania w Ukrainie i brak znajomości języka polskiego to jedynie część problemów związanych z koniecznością zapewnienie dzieciom z Ukrainy opieki oraz odpowiednich warunków edukacji. ...

  Organizacja pracy placówki 16.04.2022
  Nowe zasady organizacji edukacji dla dzieci z Ukrainy
  Ministerstwo Edukacji przygotowało kolejny pakiet ułatwień dotyczący kształcenia dzieci z Ukrainy. Nowe rozporządzenie z 8 kwietnia dotyczące tych zasad, zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Teraz Minister w piśmie do dyrektorów, nauczycieli i kuratorów z 13 kwietnia informuje o tych zmianach. Dodatkowy język polskiZwiększono wymiar zajęć z języka polskiego z 2 godzin tygodniowo ...

  Organizacja pracy placówki 08.04.2022
  Uczniowie z Ukrainy a ochrona danych osobowych
  Dane osobowe obywateli Ukrainy przetwarzane w Polsce podlegają ochronie. Ochronie tej podlegają również dane ucznia przyjmowanego do szkoły lub przedszkola - ich przetwarzanie wymaga ochrony zgodnie z RODO. Chcąc robić to zgodnie z prawem, warto skorzystać ze wskazówek Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych uczniów z Ukrainy.Zadaniem szkoły jako administratora ...

  Organizacja pracy placówki 08.04.2022
  Godziny w oddziale przygotowawczym - jak zaplanować w arkuszu organizacyjnym
  Celem uczęszczania do oddziału przygotowawczego jest przygotowanie ucznia-cudzoziemca do „przejścia” do zwykłego oddziału szkilnego. Wyjaśniamy czy w arkuszu organizacyjnym należy zaplanować godziny ze wszystkich przedmiotów (w tym zajęcia z wychowawcą, edukacją dla bezpieczeństwa, religią itp.). Odpowiadamy czy 25 godzin na oddział przygotowawczy można rozdysponować wedle uznania ...

  Organizacja pracy placówki 08.04.2022
  Konkurs na dyrektora szkoły – udział wójta, burmistrza lub prezydent miasta
  Czy organ prowadzący może w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora wyznaczyć przedstawiciela, którym będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta? Poniżej odpowiedź wraz ze stanowiskiem sądu.W składzie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora znajdzie się:1) po trzech przedstawicieli:a) organu prowadzącego,b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratora oświaty),2) ...

  Organizacja pracy placówki 19.03.2022
  Edukacja dzieci z Ukrainy w oddziale przygotowawczym
  Jeszcze zanim weszła w życie specustawa Ukraińska, szkoły miały możliwość organizowania oddziałów przygotowawczych. W obecnej sytuacji wydaje się, że możliwość ta przerodzi się w konieczność. Ministerstwo informuje, jak powinny być one zorganizowane. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy jest dopełnieniem obowiązujących już wcześniej regulacji odnoszącej się do edukacji dzieci ...

  Organizacja pracy placówki 16.03.2022
  Nowe wytyczne covidowe dla przedszkoli
  Główny Inspektor Sanitarny przedstawił wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych itp. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci i ich opiekunów. Choć zachorowań jest coraz mniej, to przecież jeszcze nie koniec pandemii. Wytyczne GIS są skierowane do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole i wszystkich innych form wychowania przedszkolnego. Dotyczą także innych ...