Wszystkie artykuły

  PIT 03.04.2019
  Czy wydatki na media można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności
  Dyrektor KIS wypowiedział się ostatnio odnośnie tego, czy koszty eksploatacji lokali mieszkalnych zakupionych do dalszej odsprzedaży mogą stanowić bieżące koszty w prowadzonej działalności gospodarczej?Problem podatnika Przedsiębiorca handluje lokalami mieszkalnymi z rynku wtórnego. Z uwagi na stan techniczny lokali podatnik ponosi koszty ich remontu. W okresie od zakupu do daty faktycznej ...

  PIT 27.07.2018
  KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników
  Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje za nas roczny PIT, a podatnik  sam zdecyduje, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie do urzędu skarbowego. Czytaj o zmianach w PIT.Obecnie zeznania podatkowe (PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L i PIT-28) można złożyć w formie:a)     papierowej,b)     elektronicznej za ...

  PIT 07.06.2018
  Podatki marynarskie: Ulga abolicyjna
  Ulga abolicyjna stanowi jedną z ulg podatkowych występującą w przepisach prawa podatkowego. Przeznaczona jest dla podatników, którzy mieszkają w Polsce, a uzyskali przychód za granicą RP, w kraju, do którego ma zastosowanie umowa o odliczeniu proporcjonalnym podatku.Zastosowanie ulgi prowadzi do obniżenia podatku do zapłacenia. Ulgę abolicyjną stosujemy do przychodów uzyskanych ...

  PIT 04.06.2018
  Sprawdź zmiany podatkach dochodowych, które wejdą w życie jeszcze w 2018 roku
  Sprawdźmy, na jakie zmiany w PIT i CIT musisz się przygotować.Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o podatku CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (druk sejmowy nr 2291 i 2291A) ma głównie za zadanie modyfikację przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z 27 października 2017 r.Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:1) ...

  PIT 04.06.2018
  Ułatwienia w rozliczeniach za 2018 rok
  W Ministerstwie Finansów trwają pracę na nad usługą „Twój e-PIT". Zakłada ona brak obowiązku sporządzania samodzielnie deklaracji rocznej PIT przez podatników oraz łatwiejszy sposób rozliczania ulg. Czytaj więcej.KAS wypełni PIT-37 i PIT-38Krajowa Administracja Skarbowa  już w 2019 r. (w rozliczeniach za 2018 r.) automatycznie przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 ...

  PIT 12.02.2018
  Sprawdź, czy oddelegowany pracownik zapłaci PIT od świadczeń sfinansowanych przez szefa
  Oddelegowany pracownik, a PIT od świadczeń finansowych udzielonych przez szefa – sprawdź informacje dotyczące tej sprawy.Czy trzeba pobierać zaliczki PIT w sytuacji gdy pracodawca wysłał podwładnych do pracy poza granicami kraju, opłacił im koszty transportu i zakwaterowania? Zapoznaj się ze stanowiskiem WSA w Gliwicach.W wyroku z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 957/17 sąd stanął ...

  PIT 16.01.2018
  Najważniejsze noworoczne zmiany w PIT – poznaj wszystkie 5
  Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł i wyższy limit przychodów twórców, do których stosuje się 50% koszty podatkowe, to nie wszystkie zmiany w PIT, które weszły w życie wraz z nowym rokiem. Zapoznaj się z informacjami o nowych przepisach.Kwota wolna od podatku podwyższona do 8.000 zł Obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych według skali Podstawa obliczenia ...

  PIT 16.01.2018
  Finansowanie kosztów doktoratu pracownika, a przychód podatkowy
  Dowiedz się, czy koszt odpowiadający finansowanym przez spółkę wydatkom na doktorat, będzie przychodem pracownika, który polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.Zarys sytuacjiSpółka zajmuje się sprzedażą klejów, materiałów uszczelniających, domieszek do betonu itp.Chociaż spółka nie jest producentem sprzedawanych towarów, przeprowadza specjalistyczne badania ...

  PIT 07.12.2017
  Obowiązki w zakresie JPK – nie zapomnij o nich
  Od stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy prowadzący pełną ewidencję VAT będą mieli obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Dowiedz się więcej w tej sprawie.Obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy ...

  PIT 07.12.2017
  Wyjazdy służbowe prywatnym samochodem, a zwolnienie z PIT
  Czy zwrot pracownikom kosztów użycia prywatnego samochodu do celów służbowych powoduje powstanie po stronie zatrudnionych przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT?Zarys problemuSprawa dotyczyła Uniwersytetu Medycznego, który chce zwracać pracownikom koszty związane z używaniem przez nich pojazdów prywatnych w związku z realizacją obowiązków pracowniczych.Pracownicy, korzystając z ...