Wszystkie artykuły

  PIT 03.04.2019
  Limity podatkowe na 2019 rok
  Kto będzie mógł mieć status małego podatnika w VAT i w podatku dochodowym w 2019 roku?Kurs euro z 1 października 2018 r. (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2018) wynosi 4,2795 zł.Mały podatnik w  PIT i CITW 2019 roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie osoba, której przychód w 2018 roku nie przekroczył 1.200.000 euro. W przeliczeniu będzie to kwota 5.135.000 zł, która jest ...

  PIT 03.04.2019
  Uproszczenia podatkowe od 2019 roku
  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadziła uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.E-deklaracje na podatki lokalneDeklaracje na podatek rolny, leśny oraz podatek od nieruchomości mogły być składane także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto na podstawie delegacji ustawowej minister właściwy ds. finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, ...

  PIT 03.04.2019
  Zmiany w amortyzacji samochodów osobowych w 2019 roku
  Jakie ograniczenia wprowadziła nowelizacja ustaw podatkowych w kosztach uzyskania przychodów dotyczących samochodów osobowych.Od 2019 roku podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a−16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150.000 zł. Wyższa ...

  PIT 03.04.2019
  Czy wydatki na media można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności
  Dyrektor KIS wypowiedział się ostatnio odnośnie tego, czy koszty eksploatacji lokali mieszkalnych zakupionych do dalszej odsprzedaży mogą stanowić bieżące koszty w prowadzonej działalności gospodarczej?Problem podatnika Przedsiębiorca handluje lokalami mieszkalnymi z rynku wtórnego. Z uwagi na stan techniczny lokali podatnik ponosi koszty ich remontu. W okresie od zakupu do daty faktycznej ...

  PIT 27.07.2018
  KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników
  Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje za nas roczny PIT, a podatnik  sam zdecyduje, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie do urzędu skarbowego. Czytaj o zmianach w PIT.Obecnie zeznania podatkowe (PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L i PIT-28) można złożyć w formie:a)     papierowej,b)     elektronicznej za ...

  PIT 07.06.2018
  Podatki marynarskie: Ulga abolicyjna
  Ulga abolicyjna stanowi jedną z ulg podatkowych występującą w przepisach prawa podatkowego. Przeznaczona jest dla podatników, którzy mieszkają w Polsce, a uzyskali przychód za granicą RP, w kraju, do którego ma zastosowanie umowa o odliczeniu proporcjonalnym podatku.Zastosowanie ulgi prowadzi do obniżenia podatku do zapłacenia. Ulgę abolicyjną stosujemy do przychodów uzyskanych ...

  PIT 04.06.2018
  Sprawdź zmiany podatkach dochodowych, które wejdą w życie jeszcze w 2018 roku
  Sprawdźmy, na jakie zmiany w PIT i CIT musisz się przygotować.Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o podatku CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (druk sejmowy nr 2291 i 2291A) ma głównie za zadanie modyfikację przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z 27 października 2017 r.Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:1) ...

  PIT 04.06.2018
  Ułatwienia w rozliczeniach za 2018 rok
  W Ministerstwie Finansów trwają pracę na nad usługą „Twój e-PIT". Zakłada ona brak obowiązku sporządzania samodzielnie deklaracji rocznej PIT przez podatników oraz łatwiejszy sposób rozliczania ulg. Czytaj więcej.KAS wypełni PIT-37 i PIT-38Krajowa Administracja Skarbowa  już w 2019 r. (w rozliczeniach za 2018 r.) automatycznie przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 ...

  PIT 12.02.2018
  Sprawdź, czy oddelegowany pracownik zapłaci PIT od świadczeń sfinansowanych przez szefa
  Oddelegowany pracownik, a PIT od świadczeń finansowych udzielonych przez szefa – sprawdź informacje dotyczące tej sprawy.Czy trzeba pobierać zaliczki PIT w sytuacji gdy pracodawca wysłał podwładnych do pracy poza granicami kraju, opłacił im koszty transportu i zakwaterowania? Zapoznaj się ze stanowiskiem WSA w Gliwicach.W wyroku z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 957/17 sąd stanął ...

  PIT 16.01.2018
  Najważniejsze noworoczne zmiany w PIT – poznaj wszystkie 5
  Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł i wyższy limit przychodów twórców, do których stosuje się 50% koszty podatkowe, to nie wszystkie zmiany w PIT, które weszły w życie wraz z nowym rokiem. Zapoznaj się z informacjami o nowych przepisach.Kwota wolna od podatku podwyższona do 8.000 zł Obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych według skali Podstawa obliczenia ...