Wszystkie artykuły

  PIT 07.12.2017
  Noworoczne zmiany, czyli prawo do 50% kosztów przychodów nie dla każdego twórcy
  Od 1 stycznia 2018 roku wejdą zmiany, dotyczące zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów. Będą obejmować osoby uzyskujące przychody z tytułu praw autorskich, a więc twórców i artystów wykonawców. Dowiedz się, kto będzie miał prawo do 50% kosztów?Prawo do zastosowania kosztów podatkowych w wysokości 50% przychodów pomniejszonych o składki ZUS będą miały tylko te osoby prowadzące ...

  PIT 07.12.2017
  Wpłacone po terminie składki ZUS – dowiedz się więcej
  Sprawdź, czy do kosztów podatkowych można zaliczyć składki zapłacone w części, w której miały być sfinansowane przez zleceniobiorcę.Wydatki poniesione przez pracodawcę na zapłatę zaległych składek ZUS stanowią koszty podatkowe w dacie zapłaty. Natomiast  nie można zaliczyć do kosztów podatkowych zapłaconych składek ZUS w części, w której powinny być sfinansowane przez ...

  PIT 18.11.2017
  Opłaty za aplikacje – czy można zaliczyć je do kosztów prowadzenia działalności? Dowiedz się więcej w tej sprawie
  Czy istnieje możliwość zaliczenia wydatków na aplikację radcowską do kosztów uzyskania przychodu? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w tej sprawie. Poznaj szczegóły.Wydatki ponoszone w związku z odbywaniem aplikacji radcowskiej (w tym m.in. opłaty za aplikację oraz składki korporacyjne) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez ...

  PIT 17.11.2017
  Udogodnienia dla przedsiębiorców. Poznaj zmiany obowiązujące od 1 marca 2018 roku
  Półroczne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców, sukcesywna likwidacja numeru REGON – nowe rozwiązania, mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Dowiedz się o nich więcej.Na ostatni posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności ...

  PIT 08.11.2017
  Konsekwencje podatkowe niedotrzymywania terminów
  Dowiedz się czy z racji nieterminowego wywiązania się z robót, podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych karę umowną.Zarys problemuChodziło o podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz budowy dróg kołowych i szynowych. Zawarł on z kontrahentem umowę remontu drogi wojewódzkiej odcinkami. Przedsiębiorca nie dotrzymał ...

  PIT 08.11.2017
  Czy w KPiR można ujmować remonty pomieszczeń, w których prowadzone są firmy - poznaj szczegóły
  Czy wydatki poniesione przez podatnika na remont pokoju, w którym prowadzona jest działalność można zaliczyć do kosztów prowadzonego biznesu? Sprawdź to.Zarys sporuPodatnik prowadził działalność gospodarczą, której przedmiotem była m.in. produkcja wyrobów tartacznych. Zgłosił do ewidencji działalności gospodarczej trzy adresy wykonywania działalności gospodarczej. Kontrola podatkowa ...

  Podatki 15.09.2017
  Wynajmujesz samochód? Sprawdź, czy wydatki na paliwo wliczysz do kosztów
  Podatnik, który wynajął samochód i z tego tytułu opłaca czynsz za wynajem, musi prowadzić ewidencję przebiegu najmowanego pojazdu, jeżeli chce zaliczać w koszty uzyskania przychodu wydatki związane z jego używaniem.Problem: Przedsiębiorca prowadzi działalność polegająca na świadczeniu usług (zawieranie umów leasingu) na rzecz firmy leasingowej i opłaca podatek na zasadach ogólnych. ...

  CIT 15.09.2017
  Podróż służbowa z osobą towarzyszącą. Jakie wydatki zaliczysz do kosztów?
  Przedsiębiorca, który wybiera się w podróż służbową z osobą towarzyszącą, która nie jest pracownikiem jego firmy, ani nie jest w żaden inny sposób związana, może w koszty zaliczyć wydatki tylko na swój bilet lotniczy.Problem: Podatnik prowadzący spółkę z o.o. będzie prezentować swoje meble na wystawie w USA. Czy kosztem firmy będzie faktura za przelot prezesa wraz z osobą ...

  CIT 25.08.2017
  Czy w kosztach ujmiesz wydatki związane z umową o świadczenie usług zarządzania?
  Wydatki związane z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania, przykładowo wynajęcie biura dla prezesa czy zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych. Podobnie będzie z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Jednak w tym przypadku trzeba pamiętać o limicie.Problem: Przedsiębiorca prowadzący firmę w formie spółki z ...

  PIT 01.08.2017
  Kupujesz samochód na kredyt. Sprawdź, kiedy stanie się środkiem trwałym
  Podatniczka, która wspólnie z mężem kupi samochód na kredyt do prowadzonej firmy, to odsetki od kredytu naliczone do dnia przekazania samochodu do używania w działalności będą zwiększały wartość początkową samochodu.Problem: Podatniczka wspólnie z mężem zamierza do spółki cywilnej kupić samochód osobowy, który w 80% będzie sfinansowany z kredytu (na 3 lata), a 20% ze środków ...