Wszystkie artykuły

  Ustanie małżeństwa 23.05.2012
  Na czym polega zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków
  Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Wskazane przesłanki warunkujące rozwód mają charakter bardzo ocenny, co powoduje, że każda ze stron może inaczej je interpretować.Według utrwalonego stanowiska doktryny, zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi łączących ...

  Ustanie małżeństwa 23.05.2012
  Eksmisja po rozwodzie
  Rozwód kojarzy się z zamknięciem pewnego etapu w życiu. Jednak nawet po orzeczonym rozwodzie problemy i nieporozumienia mogą nadal mieć miejsce, zwłaszcza, gdy małżonkowie nadal zamieszkują we wspólnym mieszkaniu. Rozwiązań na wybrnięcie z takiej sytuacji jest kilka, poprzez podział wspólnego mieszkania, orzeczenie o sposobie korzystania z niego, i ostateczność jaką jest eksmisja ...

  Ustanie małżeństwa 14.05.2012
  Skutki majątkowe rozwodu i separacji
  Zarówno orzeczenie rozwodu, jak i separacji powoduje ustanie wspólności majątkowej między małżonkami. W przypadku rozwodu ustrój ten jest nieodwracalny, natomiast znosząc separację sąd utrzymuje ustrój rozdzielności majątkowej tylko na wniosek małżonków.Ustanie wspólności majątkowej Z chwilą rozwiązania związku małżeńskiego miedzy małżonkami ustaje wspólność majątkowa, ...

  Ustanie małżeństwa 02.05.2012
  Ubezwłasnowolnienie całkowite jako podstawa unieważnienia małżeństwa
  Jeśli małżeństwo zostało zawarte przez osobę, która jest ubezwłasnowolniona, to może być ono unieważnione. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy w trakcie małżeństwa ubezwłasnowolnienie zostało uchylone lub zmienione z całkowitego na częściowe.Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. Ubezwłasnowolnienie to stanowi bezwzględną przeszkodę do zawarcia ...

  Ustanie małżeństwa 11.04.2012
  Uznanie małżonka za zmarłego
  W sytuacjach nadzwyczajnych można uznać daną osobę za zmarłą. Fakt uznania danej osoby za zmarłą nie pozostaje bez wpływu na sytuację prawną jej małżonka. Uznana za zmarłą może być np. osoba, która zaginęła w katastrofie morskiej, a której ciała nie odnaleziono. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli jeden z małżonków zostaje ...

  Ustanie małżeństwa 09.04.2012
  Trzy sposoby podziału majątku wspólnego po rozwodzie
  Co zrobić, gdy sąd orzekł rozwód, a do podziału pozostał majątek wspólny? Wszystko zależy od tego czy dojdziesz do porozumienia między byłym współmałżonkiem. W zasadzie występują trzy możliwości podziału majątku po ustaniu małżeństwa.Umowa w formie pisemnej, gdy małżonkowie nie mają nieruchomości W sytuacji, gdy do majątku wspólnego zaliczają się jedynie ruchomości, ...

  Ustanie małżeństwa 08.04.2012
  Co z nazwiskiem po rozwodzie
  Zazwyczaj po ślubie jeden z małżonków przyjmuje nazwisko współmałżonka. Doniosłość tej chwili znika jednak, gdy okazuje się, że wybranek serca nie jest jednak idealny i jedynym rozwiązaniem, aby powrócić do szczęśliwego i spokojnego życia jest rozwód. Po rozwodzie, wiele osób chce zapomnieć o minionym związku, ale boleśnie przypomina o tym nazwisko współmałżonka, które ...

  Ustanie małżeństwa 08.04.2012
  Jak się rozwieść
  Nie każde małżeństwo, które zapoczątkował cudowny ślub, będzie takie także i po nim. Różnice charakterów, niewierność, czy po prostu, oddalenie się od siebie, nieuchronnie prowadzą do podjęcia decyzji o rozwodzie. Ale jak wygląda rozwód od strony prawno - formalnej?Właściwy sądProces rozwodowy rozpoczyna się od złożenia pozwu przez tego z małżonków, który chce zakończyć ...