Wszystkie artykuły

  Czas pracy kierowców 19.07.2020
  Jak użytkować tachograf w pojeździe do czyszczenia kanalizacji?
  W samochodzie specjalnym do czyszczenia kanalizacji kierowca porusza się na funkcji „out” – w tachografie cyfrowym. Czy w takiej sytuacji ma obowiązek wkładania karty do tachografu nawet jeśli nie kieruje innymi pojazdami ciężarowymi? Czy musi prowadzić ewidencję czasu pracy? Jak postąpić w przypadku posiadania tachografu analogowego?Pojazd specjalny nie musi mieć tachografuW pojeździe ...

  Czas pracy kierowców 01.04.2020
  Przewóz prywatnych mebli pojazdem do 7.5 tony, czy z tachografem?
  Prowadzę jednoosobową działalność transportową i samochód o dmc do 7.5 tony. Czy mogę poza czasem pracy kierowcy np. w sobotę - przewieść meble z domu na działkę, czy też przywieźć do domu meble kupione w sklepie. Czy muszę wtedy używać tachografu?Odpowiedź: Przejazdy prywatne (niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej ...

  Czas pracy kierowców 26.02.2020
  Na jakie zmiany w czasie pracy kierowców musisz się przygotować w 2020 roku?
  W tym roku zakończą się prace nad pakietem mobilności, co oznacza zmiany w czasie pracy kierowców – zarówno w rozporządzeniu nr 561/2006, jak i w rozporządzeniu 165/2014. Zmienią się również przepisy dotyczące obsługi tachografów cyfrowych.Najciekawszą zmianą w odniesieniu do czasu pracy kierowców będzie ograniczenie okresu jednej podróży służbowej kierowcy do maksymalnie ...

  Czas pracy kierowców 07.03.2018
  Nawet jeśli masz w ewidencji tylko dni, służby kontrolne potrafią wykryć nadgodziny
  W niektórych sytuacjach służbom kontrolnym trudno będzie sprawdzić, ile faktycznie kierowca pracował. Ale kontrolerzy mają swoje sposoby, aby się tego dowiedzieć. Jakie?Gdy pracodawca ewidencjonuje czas pracy w formie rejestrów opracowywanych na podstawie dokumentów, takich jak tarczki lub dane z tachografu i karty kierowcy, łatwo ukryć faktyczne godziny pracy. W takiej przetworzonej ...

  Czas pracy kierowców 05.06.2017
  Auto do 3,5 tony – jak dokumentować czas pracy kierowcy
  Kwestie związane z czasem pracy kierowcy pojazdu o dmc do 3,5 tony reguluje ustawa o czasie pracy kierowców. Jest tam mowa o rodzajach aktywności kierowcy, limitach czasu pracy, należnych przerwach i odpoczynkach, nadgodzinach oraz ewidencji czasu pracy. Jak taki kierowca powinien dokumentować swój czas pracy?W przypadku kierowcy pracującego na podstawie umowy o pracę ewidencję czasu pracy ...

  Czas pracy kierowców 03.04.2017
  Czy opłaca się wysłać w trasę 3-osobową załogę?
  Kierowcy ciężarówki mogą jechać w trasę we trzech, choć najczęściej wysyłana jest załoga 2-osobowa. Dlaczego? Czy załoga złożona z więcej niż dwóch kierowców jest nieopłacalna?Okres, w którym mogłaby prowadzić pojazd 3-osobowa załoga będzie wynosił około 20 godzin, czyli tyle, ile maksymalnie mogłoby jechać 2 kierowców. A koszt okaże się znacznie większy, gdyż pracodawca ...

  Czas pracy kierowców 03.04.2017
  Przerwy kierowcy – jak ich udzielać, by nie zostać ukaranym
  Przerwa przysługuje kierowcy w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, gdy pracuje powyżej 6 godzin do 9 godzin, oraz co najmniej 45 minut, gdy pracuje ponad 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie 6-godzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.Jednocześnie po 4,5-godzinnym okresie jazdy kierowcy przysługuje ...

  Czas pracy kierowców 13.03.2017
  Kalibracja tachografu - czy można ją wykonać poza UE
  Tachografy instalowane i użytkowane w pojazdach zarejestrowanych w państwach członkowskich podlegają przepisom rozporządzenia nr 165/2014. Zarówno instalacje, naprawy, jak i przeglądy tachografów (w tym kalibracje) mogą wykonywać wyłącznie zatwierdzone warsztaty.Status zatwierdzonego warsztatu mogą zaś uzyskać tylko zakłady mające siedzibę na terenie państwa unijnego. Zatem kalibrację ...

  Czas pracy kierowców 14.02.2017
  Nie wystawiaj zaświadczeń o działalności na wolne dni
  Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu powinno dokumentować każdą aktywność kierowcy oddzielnie. Jednak od tej zasady jest wyjątek – dotyczy on kierowcy, który wykonywał tzw. inną pracę. Jeżeli kierowca przez dłuższy czas nie prowadził, tylko pracował w innym charakterze, można wystawić mu zaświadczenie, które nie będzie uwzględniało wolnych dni. Generalnie zasada jest taka, ...

  Czas pracy kierowców 14.02.2017
  Rzecznik Trybunału: kierowcom nie wolno spędzać odpoczynków w ciężarówce
  Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, Jewgienija Tanczewa, kierowcy nie powinni spędzać w pojeździe tygodniowych odpoczynków. Co to oznacza dla polskich firm?Rzecznik wydał swoją opinię w sprawie, która toczy się między firmą transportową Vaditrans BVBA a Belgią (jako państwem). Postępowanie to dotyczy przepisów prawa belgijskiego, ustanowionych w dekrecie ...