Wszystkie artykuły

  Czas pracy kierowców 07.03.2018
  Nawet jeśli masz w ewidencji tylko dni, służby kontrolne potrafią wykryć nadgodziny
  W niektórych sytuacjach służbom kontrolnym trudno będzie sprawdzić, ile faktycznie kierowca pracował. Ale kontrolerzy mają swoje sposoby, aby się tego dowiedzieć. Jakie?Gdy pracodawca ewidencjonuje czas pracy w formie rejestrów opracowywanych na podstawie dokumentów, takich jak tarczki lub dane z tachografu i karty kierowcy, łatwo ukryć faktyczne godziny pracy. W takiej przetworzonej ...

  Czas pracy kierowców 05.06.2017
  Auto do 3,5 tony – jak dokumentować czas pracy kierowcy
  Kwestie związane z czasem pracy kierowcy pojazdu o dmc do 3,5 tony reguluje ustawa o czasie pracy kierowców. Jest tam mowa o rodzajach aktywności kierowcy, limitach czasu pracy, należnych przerwach i odpoczynkach, nadgodzinach oraz ewidencji czasu pracy. Jak taki kierowca powinien dokumentować swój czas pracy?W przypadku kierowcy pracującego na podstawie umowy o pracę ewidencję czasu pracy ...

  Czas pracy kierowców 03.04.2017
  Czy opłaca się wysłać w trasę 3-osobową załogę?
  Kierowcy ciężarówki mogą jechać w trasę we trzech, choć najczęściej wysyłana jest załoga 2-osobowa. Dlaczego? Czy załoga złożona z więcej niż dwóch kierowców jest nieopłacalna?Okres, w którym mogłaby prowadzić pojazd 3-osobowa załoga będzie wynosił około 20 godzin, czyli tyle, ile maksymalnie mogłoby jechać 2 kierowców. A koszt okaże się znacznie większy, gdyż pracodawca ...

  Czas pracy kierowców 03.04.2017
  Przerwy kierowcy – jak ich udzielać, by nie zostać ukaranym
  Przerwa przysługuje kierowcy w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, gdy pracuje powyżej 6 godzin do 9 godzin, oraz co najmniej 45 minut, gdy pracuje ponad 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie 6-godzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.Jednocześnie po 4,5-godzinnym okresie jazdy kierowcy przysługuje ...

  Czas pracy kierowców 13.03.2017
  Kalibracja tachografu - czy można ją wykonać poza UE
  Tachografy instalowane i użytkowane w pojazdach zarejestrowanych w państwach członkowskich podlegają przepisom rozporządzenia nr 165/2014. Zarówno instalacje, naprawy, jak i przeglądy tachografów (w tym kalibracje) mogą wykonywać wyłącznie zatwierdzone warsztaty.Status zatwierdzonego warsztatu mogą zaś uzyskać tylko zakłady mające siedzibę na terenie państwa unijnego. Zatem kalibrację ...

  Czas pracy kierowców 14.02.2017
  Nie wystawiaj zaświadczeń o działalności na wolne dni
  Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu powinno dokumentować każdą aktywność kierowcy oddzielnie. Jednak od tej zasady jest wyjątek – dotyczy on kierowcy, który wykonywał tzw. inną pracę. Jeżeli kierowca przez dłuższy czas nie prowadził, tylko pracował w innym charakterze, można wystawić mu zaświadczenie, które nie będzie uwzględniało wolnych dni. Generalnie zasada jest taka, ...

  Czas pracy kierowców 14.02.2017
  Rzecznik Trybunału: kierowcom nie wolno spędzać odpoczynków w ciężarówce
  Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, Jewgienija Tanczewa, kierowcy nie powinni spędzać w pojeździe tygodniowych odpoczynków. Co to oznacza dla polskich firm?Rzecznik wydał swoją opinię w sprawie, która toczy się między firmą transportową Vaditrans BVBA a Belgią (jako państwem). Postępowanie to dotyczy przepisów prawa belgijskiego, ustanowionych w dekrecie ...

  Czas pracy kierowców 07.02.2017
  Nie wolno naprawiać auta podczas odpoczynku tygodniowego kierowcy
  Samozatrudniony kierowca, który jest jednocześnie przewoźnikiem, także musi odbierać odpoczynek tygodniowy. W trakcie odpoczynku nie może zajmować się czynnościami związanymi z pracą, m.in. nie może wtedy naprawiać samochodu ani odprowadzić go do warsztatu. Do czasu pracy samozatrudnionego kierowcy zaliczają się takie czynności, jak: kierowanie pojazdem, załadunek i rozładunek ...

  Czas pracy kierowców 06.02.2017
  Czy na pewno wiesz, kiedy wyjąć z tachografu kartę kierowcy
  Dokładnie nie wiadomo, kiedy należy wyjąć kartę z tachografu. Wiele zależy od sytuacji, w której znajduje się kierowca. Nie zawsze ma obowiązek to zrobić, ale jednak lepiej, żeby wyjmował kartę. Sprawdź, dlaczego?Kartę kierowcy należy stosować w każdym dniu, w którym prowadzi się pojazd. Nie wyjmuje się jej przed zakończeniem dziennego okresu pracy (oczywiście z wyjątkiem sytuacji, ...

  Czas pracy kierowców 30.01.2017
  Gdy jedziesz w celu naprawy pojazdu, nie musisz używać tachografu
  Jeśli auto jedzie do warsztatu samochodowego, nie trzeba rejestrować aktywności kierowcy. Można jechać bez karty kierowcy umieszczonej w tachografie – należy w nim zaznaczyć opcję „OUT”, która oznacza przejazd poza zakresem obowiązywania przepisów. Przepisy związane z czasem jazdy, obowiązkowymi przerwami kierowców, oraz z rejestrowaniem aktywności przy użyciu tachografu nie ...