Wszystkie artykuły

  Warunki wykonywania transportu 13.06.2016
  Kabotaż w Rosji − od 1 lipca tylko tachografy cyfrowe
  Od 1 lipca 2016 r. na terenie Rosji pojazdy rosyjskich przewoźników lub zagranicznych wykonujących tam kabotaż będą mogły być wyposażone tylko w tachografy cyfrowe. Nie będzie to dotyczyło przedsiębiorców, którzy mają kartę pojazdu dopuszczającą do wykonywania międzynarodowych przewozów.Rosjanie postanowili, że do końca czerwca tego roku tachografy analogowe trzeba wymienić ...

  Warunki wykonywania transportu 13.05.2016
  Gdy pożyczamy samochód do zagranicznego przewozu, warto mieć upoważnienie od właściciela
  Istnieje obowiązek zgłaszania zmian w wykazie pojazdów, którymi przedsiębiorca wykonuje przewozy. Zatem jeżeli chcemy się posłużyć innym samochodem, niż zgłosiliśmy do licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, można to zrobić bez obaw, jeśli tylko zgłosimy to auto w ciągu 28 dni do organu, który wydał licencję albo zezwolenie.Aby zgłosić skutecznie ...

  Warunki wykonywania transportu 22.04.2016
  Jakie są warunki wykonywania kabotażu w Niemczech
  Aby można było wykonywać przewozy kabotażowe na terenie Niemiec, należy posiadać aktualną licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub licencję wspólnotową wydaną przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego przy GITD. W Niemczech wolno wykonać jednorazowo najwyżej trzy przewozy kabotażowe, czyli polegające na przewozie ładunków z miejsca położonego na terytorium ...

  Warunki wykonywania transportu 15.04.2016
  Nadchodzą ważne zmiany w ustawie o transporcie drogowym
  Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, w którym znajdą się również osoby niezdolne do prowadzenia działalności transportowej. Będzie połączony z innymi w pozostałych krajach UE. Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym został przyjęty przez rząd i wkrótce powinien trafić do Sejmu.Trzy ...

  Warunki wykonywania transportu 05.04.2016
  Licencje na zarobkowy przewóz osób
  W obecnych uregulowaniach prawnych wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób pojazdami przystosowanymi do przewozu do dziewięciu osób łącznie z kierowcą nie wymaga uzyskania żadnych uprawnień przewozowych (licencji, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego itd.), natomiast wymaga uzyskania odpowiedniej licencji zarobkowy krajowy przewóz osób niezależnie od liczby ...

  Warunki wykonywania transportu 01.04.2016
  Rosja – nowe zasady wydawania zezwoleń na transport
  Od przyszłego roku nasi wschodni sąsiedzi chcą wprowadzi nowe formy zezwoleń na wykonywanie przewozów przez zagranicznych przewoźników na terenie Federacji Rosyjskiej. Zmienią się m.in. zasady wypełniania tych dokumentów. Ministerstwo Transportu Rosji wydało postanowienie nr 302. Wprowadza ono następujące formy zezwoleń: specjalne jednorazowe zezwolenie na wykonywanie na terytorium ...

  Warunki wykonywania transportu 11.03.2016
  Jak można korzystać z pojazdów, wykonując przewozy na potrzeby własne
  Aby móc wykorzystać czyjś samochód ciężarowy przy przewozach na potrzeby własne, należy wejść w jego posiadanie. To jeden z warunków umożliwiających wykonywanie tego rodzaju przewozów, który musi być spełniony.Aby wykonywać przewóz na potrzeby własne, konieczne jest zgłoszenie do posiadanego zaświadczenia pojazdu, którym przedsiębiorca będzie się posługiwał przy tym przewozie. ...

  Warunki wykonywania transportu 04.03.2016
  Białoruś – konfiskata pojazdu za nieopłacony mandat
  Od 5 marca 2016 r. na Białorusi obowiązują nowe przepisy dotyczące przewozu towarów. Zmiany dotyczą dokumentów potrzebnych podczas przewozu. Ponadto nieopłacenie mandatu wiąże się z konfiskatą auta. Zgodnie z rozporządzeniem nr 102 Białorusini zaktualizowali wykaz dokumentów, w które przewoźnicy powinni wyposażyć kierowcę w celu realizacji przewozów towarowych. Rozporządzenie ...

  Warunki wykonywania transportu 23.02.2016
  Odszkodowanie od spedytora za popełniony błąd
  Spedytor podaje błędną nazwę miejscowości załadunku, w wyniku czego kierowca musiał nadłożyć drogi o kilkaset kilometrów. Czy przewoźnikowi przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie?Przede wszystkim należy zbadać zasady odpowiedzialności spedytora. W odróżnieniu od przewoźnika (odpowiadającego na zasadzie ryzyka), spedytor odpowiada wyłącznie na zasadzie winy. Odpowiedzialność ...

  Warunki wykonywania transportu 23.02.2016
  Brak listu przewozowego lub niekompletnie wypełniony list – odpowiedzialność
  Dokument przewozowy lub list przewozowy to bardzo ważny dokument, z którym wiążą się równie ważne prawa i obowiązki przewoźnika. Potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy otrzymany od podmiotu wydającego przesyłkę do przewozu uważa się za dowód zawarcia umowy przewozu. List przewozowy może być przekazany w formie elektronicznej, w formie wydruku komputerowego lub w innej formie.Ważne, ...