Wszystkie artykuły

    Prawo gospodarcze 28.03.2012
    Dane potrzebne do zgłoszenia spółki komandytowej do sądu rejestrowego
    Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru, a nie z chwilą podpisania umowy spółki. Zatem po zawarciu umowy spółki należy dokonać zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. Sprawdź jakie informacje należy przygotować.Zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki – firma spółki komandytowej musi zawierać nazwisko albo firmę lub ...