Wszystkie artykuły

  Pracownicy i wolontariusze 23.11.2015
  Zmienią się zasady oskładkowania umów zleceń
  Organizacje pozarządowe często zatrudniają wykonawców różnego rodzaju zleceń na podstawie umów cywilnoprawnych. Warto więc przyjrzeć się zmianom dotyczącym oskładkowania umów zleceń, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r. Zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia i spełnia ...

  Pracownicy i wolontariusze 17.11.2015
  Wyjazd w celu podnoszenia kwalifikacji nie jest delegacją służbową
  Świadczenia przyznawane pracownikom podnoszącym kwalifikacje z tytułu zwrotu kosztów przejazdu czy refundacji wydatków na zakwaterowanie lub wyżywienie powinny być traktowane jako świadczenia dodatkowe z tego tytułu, chociaż stosuje się do nich przepisy o podróżach służbowych.W ramach podnoszenia kwalifikacji, pracownicy organizacji pozarządowych mogą być wysyłani są przez pracodawców ...

  Pracownicy i wolontariusze 17.11.2015
  Wolontariat w organizacji pozarządowej
  Korzystanie z pomocy świadczonej przez wolontariuszy jest istotnym elementem prowadzenia działalności statutowej przez organizacje pozarządowe. Przepisy nakładają na korzystającego, czyli organizację, określone obowiązki wobec wolontariuszy. Muszą m.in. ponosić na ich rzecz określone wydatki. Zasady współpracy należy określić w umowie potocznie określanej jako porozumienie wolontariackie.Stronami ...

  Pracownicy i wolontariusze 17.11.2015
  Student nie zawsze jest zwolniony z ZUS
  Organizacje pozarządowe chętnie zlecają pracę uczniom i studentom z uwagi na brak obowiązku opłacania za nich składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz statusu ucznia bądź studenta ważny jest również wiek zleceniobiorcy bądź inny tytuł do ubezpieczeń.Zatrudniwszy pracownika na podstawie umowy zlecenia, pracodawca opłaca za niego składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe ...

  Pracownicy i wolontariusze 17.11.2015
  Urlop dla twórcy mniej opłacalny
  Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi NGO za czas urlopu nie może być wynagrodzeniem twórcy z tytułu korzystania z praw autorskich. Do wypłaty stosuje się koszty zryczałtowane, a nie 50-procentowe.Powszechnie wyrażany jest pogląd, że w odniesieniu do pracownika przebywającego na urlopie preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów nie mogą być stosowane. W trakcie urlopu pracownik faktycznie ...

  Pracownicy i wolontariusze 17.11.2015
  Możliwy zakaz konkurencji w porozumieniu z wolontariuszem
  Wolontariusz nie jest pracownikiem organizacji pozarządowej, a co za tym idzie, nie obejmuje go zakaz konkurencji na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W porozumieniu z wolontariuszem można jednak zawrzeć pewne klauzule antykonkurencyjne, pod warunkiem że dotyczą okresu trwania porozumienia.Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu ...

  Pracownicy i wolontariusze 17.11.2015
  Informację PIT-11 organizacja wystawi również w trakcie roku
  Przepisy podatkowe przewidują sytuacje, w których informacje PIT-11, co do zasady wystawiane jedynie w pierwszych miesiącach roku, trzeba przekazywać pracownikom oraz organom skarbowym w trakcie jego trwania. Organizacja zatrudniająca pracowników albo współpracowników od wypłacanych tym osobom wynagrodzeń powinna na bieżąco obliczać, pobierać oraz odprowadzać do urzędu skarbowego ...